Detail zprávy

27. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška

13.05.2022

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje 27. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška. Do soutěže se mohou přihlásit autoři bakalářských, magisterských, rigorózních nebo diplomových prací na téma: LIDSKÉ HODNOTY A PROBLÉMY ROZVOJE CIVILIZACE

Náměty soutěžních prací je možné specifikovat podle následujících tematických okruhů:
• ekologie člověka;
• udržitelný rozvoj;
• ekonomika přírodních zdrojů;
• sociální etika a ekonomický systém;
• etika a fungování politického systému;
• sociální systém jako holistický systém s cílovým chováním;
• společenské systémy a diskont budoucnosti;
• mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní studia a globální vládnutí;
• masová komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;
• edukační systémy s těmito cíli.

Termín odevzdání přihlášek do soutěže je 29.7. 2022. Podrobné informace o soutěži a přihláška 

Autor - Ing. Dagmar Schnellerová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY