Detail zprávy

Ohlédnutí za letním setkání s Nobelisty v Lindau

10.11.2017

V srpnu letošního roku se v německém městečku Lindau uskutečnilo již tradiční setkání mladých vědců s laureáty Nobelovy ceny. Na setkání s ekonomickou tématikou se letos podařilo vycestovat také dvěma našim mladým kolegům – Zuzaně Havránkové a Jiřímu Kukačkovi. Zařadili se tak mezi 400 mladých ekonomů z více než 70 zemí světa, které odborná komise vybírala z několika tisíců zájemců. Na letošním ročníku bylo možné se setkat např. s Peterem Diamondem, Chrisem Simsem, Robertem Aumannem, Jamesem Heckmanem a dalšími.

Hovořili jsme se Zuzanou a Jiřím o jejich dojmech ze setkání.

 

Setkání v Lindau s ekonomickou tématikou má trochu specifické postavení - můžete setkání trochu popsat?

Ekonomické setkání v Lindau je vlastně nejmladší ze všech a koná se jednou za tři roky. Zatímco chemici se letos sešli už po sedmašedesáté, ekonomové teprve po šesté. Hlavní myšlenkou setkání je propojit nositele Nobelovy ceny za ekonomii a mladé vědce za účelem motivace a podpory nastupující vědecké generace. A také je to úžasná příležitost k navázání nových mezinárodních kontaktů, jelikož letošního setkání se účastnilo na 350 mladých ekonomů ze 66 zemí.

Jak se mladý člověk může na toto setkání dostat? Byli jste pozváni nebo se posílají přihlášky?

Nadace, která celé setkání organizuje, vždy nabídne partnerským vědeckým institucím z různých zemí konkrétní počty míst, na která jsou těmito institucemi nominování kandidáti. Panel organizátorů rozhoduje na základě životopisů a motivačních doporučení a vybraní kandidáti jsou poté pozváni do německého Lindau. Českou republiku nás letos reprezentovalo pět: z IES my dva, poté dva kolegové z CERGE-EI a jedna kolegyně z NHF VŠE.

Jaká jsou kritéria?

Hlavním kritériem je trochu netradičně věk, protože setkání je určeno jen studentům, postdocům a výzkumníkům do 35 let. Dále se zvažují dosavadní výzkumné výsledky, motivace, a další nejen vědecké ale i společenské aktivity kandidátů. A vlastně existuje ještě jedno zásadní kritérium. Do Lindau může být člověk pozván pouze dvakrát. Poprvé jako mladý vědec a podruhé už pouze a jenom jako držitel Nobelovy ceny :-). 

Kdo z laureátů Nobelovy ceny se letos setkání účastnil? Kdo byl pro Vás stěžejní osobnost?

Nobelistů jsme letos měli příležitost osobně poznat sedmnáct včetně dvou posledních laureátů z roku 2016. Musíme přiznat, že některé jsme do té doby vlastně ani neznali. Mít možnost diskutovat o ekonomii a současné situaci ve světě s kýmkoliv z těchto osobností je už sám o sobě zážitek, nicméně stěžejních osobností pro nás bylo šest. Prof. Edward C. Prescott, jehož “filtr” zná snad každý pokročilejší student ekonomie, dále samozřejmě ekonometři: prof. Sims z Princetonu, popularizátor vektorové autoregrese a autor teorie racionální nepozornosti, a profesoři Heckman (instrumentální proměnné, Heckman correction selekčního biasu) a Hansen (autor GMM) z Chicaga. Prof. Heckmanovi měl Jiří dokonce tu čest představit bývalou studentku IES, která je nyní na univerzitě v Kostnici, a kterou učil právě instrumentální proměnné. Dále jeden z nedávných evropských laureátů z roku 2014, prof. Jean Tirole z Toulouse, který svoji přednášku věnoval tématu Corporate Social Responsibility, kterému se Jiří dlouhodobě ze zájmu věnuje. Na Zuzanu nejvíce zapůsobilo setkání s prof. Pissaridesem z LSE.

Jak setkání probíhá? Organizátoři se snaží podpořit především dialog mezi laureáty a mladými vědci - jak se to daří? Podle web stránek se na setkání konají kromě přednášek, diskuzní fóra, panelové diskuze, “science breakfasts”, mladí účastníci mají možnost prezentovat svůj výzkum. Můžete trochu popsat tuto širokou škálu možností?

Daří se to skvěle právě díky specifickému formátu celého setkání. Úžasné bylo, že Nobelisté nám byli k dispozici prakticky neustále, ač v tom počtu účastníků nebylo úplně jednoduché každému vyjít vstříc. Nejen tedy o přestávkách, ale např. během obědů a společných večeří seděli většinou každý u jiného stolu, abychom měli možnost popovídat si s nimi i více neformálně. Účastnili se i závěrečného výletu lodí přes Bodamské jezero a pikniku na ostrově Mainau.

Setkání trvalo čtyři dny a program byl nabitý od brzkého rána až do noci. Ráno společná rozcvička nebo “science breakfast” na celosvětově palčivá témata “Economic Inequality in a Globalised World” a “Restarting Productivity Growth” organizované sponzory akce, firmami McKinsey a Mars. Poté následovaly dopolední přednášky a krátce po obědě (člověk si jen tak tak stihl na chvíli zaplavat v jezeře) byly na programu panelové diskuse na aktuální ekonomická témata a vědecké semináře. Tam měli vybraní účastníci životní příležitost vyslechnout si po krátké prezentaci poznámky ke svému výzkumu vždy od několika laureátů.

Prezentovali jste také své výsledky výzkumu?

Tuto možnost dostala zhruba jen čtvrtina účastníků a my bohužel nikoliv, konkurence byla veliká. Nicméně vynahradili jsme si to dostatečně během dalších příležitostí. S prof. Hansenem jsme měli možnost přímo diskutovat jeho názor na využití simulačních odhadních metod v ekonometrii, vedle prof. Simse jsme seděli na společné slavnostní večeři, s prof. Tirolem jsme během společného oběda probírali kromě jeho výzkumu třeba i volební výsledky ve Francii a Brexit a prof. Pissaridese jsme potkávali často sedět na lavičce před našim hotelem.

Přivezli jste si kontakty na možnou budoucí spolupráci?

V Lindau jsme se potkali s několika lidmi, se kterými se známe z konferencí, takže byla dobrá příležitost seznámit se lépe. Jiří se se skupinou lidí, kteří se zabývají multiagentními modely v ekonomii, dokonce kontaktoval předem a jeden z večerů strávili u společného stolu. Zuzana se zase seznámila s několika dalšími vrstevníky, kteří se zabývají výzkumem ekonomických dopadů globálního oteplování. Přáli bychom si také, aby se v budoucnu podařilo zužitkovat i kontakt přímo na některého z držitelů Nobelovy ceny.

 

Autor - Mgr. Lucie Křížová M.A.


Galerie

Zobrazit celou galerii

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB