Detail zprávy

Článek našich kolegů publikován v Journal of Financial Econometrics

09.03.2018

Naši kolegové Jozef Baruník a Tomáš Křehlík publikovali svůj článek Measuring the Frequency Dynamics of Financial Connectedness and Systemic Risk v časopise Journal of Financial Econometrics.

K publikaci gratulujeme!

Autoři navrhují nový způsob měření spojitostí mezi finančními proměnnými, které vznikají v důsledku heterogenního opakování reakcí na šoky. Aby odhadli spojitost mezi krátko-, středně-  a dlouhodobými finančními cykly, autoři uvádějí způsob založený na spektrální reprezentaci rozkladu rozptylů. Při empirickém použití zaznamenávají značnou dynamiku opakování v čase u volatilnějších spojitostí u amerických finančních institucí. Ekonomicky, období, ve kterých jsou spojitosti vytvářeny s vyšší frekvencí jsou období, kdy akciové trhy zpracovávají informace rychle a klidně a šoky u jednoho aktiva v sytému budou mít okamžitý dopad, a to zejména v krátkém období. Jestliže je spojitost vytvářená při nižších frekvencích, znamená to, že šoky přetrvávají a jsou přenášeny na delší období.

Celý článek naleznete zde.

Autor - Mgr. Lucie Křížová M.A.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB