Detail zprávy

Soutěž o nejlepší studentskou práci v teoretické ekonomii

13.03.2018

Česká ekonometrická společnost vyhlašuje 18. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v teoretické ekonomii. Cílem soutěže je povzbudit mladé vědecké pracovníky k tvorbě vysoce kvalitních prací v oblasti teoretické ekonomie a vyvážit tak často jednoúčelové studie.

Vítězná práce bude oceněna finanční odměnou ve výši 10 000 Kč, autoři prací na 2. a 3. místě budou odměněni poukazy na literaturu v ceně 3 000,- Kč, resp. 1 000 Kč. 

Do soutěže je nutné se registrovat emailem na adrese soutez.ces@karlin.mff.cuni.cz do 30. dubna 2018. V emailu prosím uveďte název a abstrakt práce.

Do 8. května 2018 je pak nutné zaslat elektronickou verzi práce (včetně jména vedoucího práce v případě, že se jedná o práci, která vychází ze studentovy bakalářské, magisterské či disertační práce) a zaslat 2 kopie studentské práce na adresu: Česká ekonometrická společnost, Best Student Paper, KPMS MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8.

Více informací naleznete v dokumentu zde.

Autor - Mgr. Lucie Křížová M.A.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB