Detail zprávy

Článek našich kolegů publikován v Journal of International Money and Finance

10.05.2018

Naši kolegové, Evžen Kočenda a Václav Brož, publikovali článek „Dynamics and factors of inflation convergence in the European union“ v Journal of International Money and Finance.

K publikaci blahopřejeme!

Autoři článku analyzují konvergenci inflace v celé Evropské unii (EU) v letech 1999-2017. Autoři v článku poskytují komplexní důkazy o tom, že proces konvergence inflace mezi zeměmi EU nebyl trvale narušen během globální finanční krize, evropské dluhové krize nebo v průběhu období úrokových sazeb blížících se nule. Přesněji řečeno, konvergenční proces se po krizi výrazně neoslabil a výskyt inflační konvergence se ve srovnání s předkrizovými roky rozšířil. Výsledky autorů jsou robustní s ohledem na použití tří inflačních měřítek (průřezový průměr, inflační cíl Evropské centrální banky a Maastrichtské inflační kritérium), strukturálních zlomů a jádrové inflace. Výsledky ukazují, že z hlediska konvergence inflace mezi zeměmi EU je další rozšíření eurozóny možné.

Celý článek naleznete zde.

Autor - Mgr. Lucie Křížová M.A.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB