Detail zprávy

Vyhlášení soutěže o Bolzanovu cenu

22.05.2018

Dovolujeme si oznámit, že rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 25. ročník soutěže o Bolzanovu cenu.

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.

Bolzanova cena se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologie, kategorii přírodovědné a kategorii biomedicínské.

Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v akademickém roce, ve kterém byla soutěž vyhlášena. Stejná práce nemůže být navrhována opakovaně.

Přihlášky s vyjádřením fakulty přijímá Informační, poradenské a sociální centrum RUK nejpozději do 31. října 2018.

Více informací naleznete zde

Autor - Mgr. Lucie Křížová M.A.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB