Detail zprávy

„Laboratoř EU“: soutěž o nejlepší diplomovou práci

21.06.2018

Zastoupení Evropské komise v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE vyhlásilo 12. kolo soutěže „Laboratoř EU“ o nejlepší diplomovou práci, týkající se evropských záležitostí.

Do soutěže může student/absolvent magisterského programu přihlásit svoji diplomovou práci v českém/slovenském/anglickém jazyce, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané vysoké škole, přičemž od obhajoby práce nesmí uplynout více než jeden rok.

V minulém roce vyhrál soutěž absolvent IES FSV UK Vladimír Veselý.

Přihlášky studenti mohou zasílat do 15. července 2018.

Autor vítězné práce získá finanční odměnu ve výši 1000 EUR, autor práce na 2. místě 700 EUR a autor 3. oceněné práce získá 500 EUR.

Přihlášku může podat sám autor diplomové práce, či jiná osoba (vedoucí práce, vedoucí studijního programu/oboru, vedoucí katedry, proděkan fakulty apod.) po získání písemného souhlasu studenta (součást přihlášky). Povinnou součástí přihlášky je diplomová práce v on-line verzi.

Více informací a přihlášku naleznete na webových stránkách Centra evropských studií VŠE.

Autor - Mgr. Lucie Křížová M.A.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB