Detail zprávy

Pozdní zápisy do a škrtání z předmětů

10.10.2018

Vážené studentky, vážení studenti,

vítám vás v novém akademickém roce a rád bych vám připomněl několik důležitých informací (primárně termínů a postupů) ohledně zápisu a škrtání předmětů:

  • standardní doba pro zapisování předmětu již minula (první týden semestru)

  • do 19.10.2018 (do 14:00) mohou vyučující zapisovat studenty do předmětů, a to včetně upouštění od prerekvizit

  • pokud předešlý termín propásnete, je třeba do konce šestého týdne výuky podat žádost o dodatečné zapsání předmětu, a to včetně potřebných podpisů (https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/zadost_o_dodatecny_zapis_do_pr%20%281%29.pdf)

  • ještě dva týdny (do 19.10.2018 do 14:00) mohou vyučující škrtat studenty z předmětů

  • pokud předešlý termín propásnete, je třeba do konce zkouškového období daného semestru podat žádost o vymazání zápisu předmětu, a to včetně potřebných podpisů; zápis předmětu smí být vymazán pouze za předpokladu, že student nezačal plnit žádnou z částí předmětu (https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/zadost_o_dodatecne_vymazani_LK.pdf)

  • pokud jste si zapsali povinný či povinně volitelný předmět, který nebudete tento semestr plnit, zařiďte si včas jeho škrtnutí, abyste si nevyčerpali jeden zápis

  • žádosti podané po daných termínech budou zamítnuty


S přáním pěkného dne,


Ladislav Krištoufek

proděkan pro studijní záležitosti


Autor - Ing. Dagmar Schnellerová

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB