Detail zprávy

Nabídka polovičního úvazku na Úřadu vlády ČR

01.12.2018

Odbor koordinace hospodářských politik EU pod Úřadem vlády ČR poptává ekonomického analytika. Projektové aktivity zahrnují evaluaci benefitů, příspěvků a vlivů Evropských strukturálních a investičních fondů k cílům strategie Evropa 2020 pro ČR (zaměstnanost, výdaje na vědu a výzkum, udržitelné energie, boj proti chudobě) pomocí kvantitativních modelových technik, jako jsou např. ekonometrické modely či strukturální makroekonomické modely. Nabízená pozice je na poloviční úvazek (max. 20 hod. týdně) s vysokým stupněm flexibility. Podrobnosti naleznete zde.

Autor - Mgr. Eliška Šerhantová

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB