Detail zprávy

Prof. Jan Ámos Víšek emeritním profesorem na Univerzitě Karlově

09.04.2019

Náš dlouholetý kolega, prof. Jan Ámos Víšek, byl rektorem prof. Tomášem Zimou jmenován emeritním profesorem Univerzity Karlovy. Jedná se vůbec o první jmenování emeritním profesorem v oboru ekonomie. Titul emeritního profesora je čestný titul vyjadřující dlouhodobé zásluhy pro rozvoj Univerzity. 

Prof. Jan Ámos Víšek je respektovaný profesor v oboru ekonometrie a matematické statistiky, který svými mnohačetnými výzkumnými, vzdělávacími a organizačními aktivitami významně přispěl k mnoha stránkám rozvoje Univerzity Karlovy, primárně Fakulty sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakulty. 

Významný přínos prof. Víška směrem k IES spočíval především v dlouhodobé garanci výuky statistiky a ekonometrie. Podílel se na vybudování oboru ekonomie a financí na IES jako primárně kvantitativního oboru, jehož nezastupitelnou a významnou část tvoří ekonometrická analýza. Konkrétně v pozici vedoucího katedry Makroekonomie a ekonometrie (1996-2003) využil prof. Víšek svoji erudici v oblasti robustní statistiky a ekonometrie, čímž úspěšně přemostil ekonomii a statistiku, a následně tak vychoval řadu svých úspěšných nástupců jak pro českou akademickou sféru, tak pro zahraničí.

Podrobný text nominace na emeritního profesora je k dispozici na podstránce věnované významným osobnostem IES FSV UK.

Autor - doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB