Detail zprávy

Hlaste se do soutěže Mladý ekonom roku

08.07.2019

Česká společnost ekonomická vyhlašuje 26. ročník soutěže Mladý ekonom roku. Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku (věkový limit platí i pro případné spoluautory). Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. 

Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora/autorů v textu) spolu s netechnickým shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění a vyplněnou přihláškou zasílejte na e-mailovou adresu young.economist@cse.cz nejpozději do 20. října 2019.

Každý účastník soutěže se zavazuje v případě ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení výsledků soutěže v rámci Valného shromáždění České společnosti ekonomické, které se uskuteční 28. listopadu 2019 v budově Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Přihlášku lze spolu se statutem soutěže nalézt v příloze této zprávy a na webu www.cse.cz/page/vyhlaseni-26-rocniku-souteze-mlady-ekonom-roku-2019.

Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 30 000 Kč, za druhé místo 20 000 Kč, za třetí místo 10 000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit Cenu Karla Engliše za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající práci může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

Případné dotazy zasílejte na adresu young.economist@cse.cz.

Autor - Mgr. Ema C. Stašová

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB