Detail zprávy

Spolek Alumni IES podporuje mladé talentované akademiky

06.08.2019

Již po šesté bylo uděleno ocenění Alumni Chair. V letošním roce cenu získali Paola Bertoli a Jiří Kukačka, dva mladí akademici, kteří aktivně působí či začínají působit na IES. Rozdělí si mezi sebe celých 90 tisíc korun českých, což je částka, kterou se spolku Alumni podařilo vybrat v loňském roce.

Konkrétně Jiří obdrží finanční podporu ve výši 55 tisíc korun českých a Paola 35 tisíc korun českých. Kandidáty na pozici Alumni Chair byli nominováni vedením IES FSV UK a následně absolvovali pohovor se zástupci sdružení Alumni. „Jiří a Paola jsou oba mladí a talentovaní kolegové, kteří nyní tvrdě pracují na tom, aby se stali autoritami ve svých oborech. V této fázi intenzivního budování své kariéry určitě ocení podporu od našich absolventů. Potěšilo mne i to, že bylo možné podpořit zároveň oblasti ekonomie i oblast financí, což je koneckonců kombinace, díky níž je IES unikátní a mezinárodně známá,“ říká ředitel IES Martin Gregor.

Paola nastoupí na pozici odborného asistenta (Assistant Professor) v červnu. „Těším se na IES. Hlavně na to, že budu pracovat s výjimečnou skupinou studentů a kolegů,“ říká Paola. V současné době je odbornou asistentkou na VŠE a učí rovněž na CERGE-EI. Ve své práci se zaměřuje na ekonomii zdravotnictví, ekonomii veřejného sektoru a ekonomickou analýzu práva. Doktorát získala na boloňské univerzitě a na univerzitě v Rotterdamu v roce 2014. Než nastoupila na VŠE, působila jako výzkumník na univerzitě ve Veroně nebo pracovala v týmu vrchních ekonomů v italském antimonopolním úřadu. Na IES bude vyučovat kurz aplikované ekonometrie ve zdravotnictví.

Jiří Kukačka působí na IES rovněž na pozici odborného asistenta. Současně je výzkumným pracovníkem oddělení ekonometrie ÚTIA AV ČR. Je také pedagogickým zástupcem IES v Akademickém senátu FSV UK. Na magisterském stupni vyučuje kurzy ekonometrie a na bakalářském se nově podílí na výuce nového kurzu Behaviorální ekonomie a finance. Spolu s kolegy Ladislavem Krištoufkem a Michalem Červinkou je Jiří od letošního roku řešitelem univerzitního projektu PRIMUS s názvem „Behaviorální finance a makroekonomie: Nové pohledy pro hlavní proud”. Ve volném čase se věnuje outdooru všeho druhu a cestování. Aktuálně ale tráví nejvíce volného času s půlroční dcerkou Adélkou. „Když jsem jako druhák v rámci E-klubu spoluorganizoval historicky první seznamovací pobyt E-go, ani ve snu mě nenapadlo, že za deset let budu na IES učit vlastní kurz a získám cenu Alumni,“ doplňuje Jiří.

Spolek Alumni organizuje grantový program Alumni Chair od roku 2008, čímž navázal na předchozí Program podpory publikační činnosti, udělovaný od roku 2001. Alumni Chair je grantem zaměřeným na špičkové mladé pedagogy, kteří působí na Institutu ekonomických studií FSV UK. Záměrem je podpořit začínající akademiky, kteří na IES působí jako vyučující i výzkumníci. Alumni Chair v minulosti získali Ladislav Krištoufek, Jaromír Baxa, Barbara Pertold-Gebická, Julie Chytilová nebo Michal Červinka. Výše finanční podpory každoročně závisí na darech od absolventů IES.

Všem absolventům za veškeré dary děkujeme!

 

 

 

Autor - Mgr. Ema C. Stašová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance