Detail zprávy

Naši kolegové řešiteli 6 nových grantů GAČR

25.11.2019

Šest našich kolegů bude od následujícího roku hlavními řešiteli nových grantů, jejichž financování dnes oznámila Grantová agentura ČR.  

V rámci IES FSV UK budou řešeny následující granty:

  • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.: Individuální charakteristiky členů volených orgánů společností a firemní výsledky
  • prof. Roman Horváth, MA, Ph.D.: Nejistota na finančních trzích: Měření, efekty a hospodářsko-politické implikace

Na Národohospodářském ústavu AV ČR bude řešen grant:

  • doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.: Determinanty prosociálního a antisociálního chování: poznatky z terénních ekonomických experimentů

Dále v rámci Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR budou řešeny tyto granty našich kolegů:

  • PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.: Hospodářská politika v nejistých časech
  • doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.: Kryptoaktiva: Cenotvorba, provázanost, těžba a jejich interakce
  • PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.: Propojení finančních a ekonomických multiagentních modelů: ekonometrický přístup

Ve stejném ústavu AV ČR je zároveň prof. Evžen Kočenda spoluřešitelem následujícího grantu:

  •  doc. Ing. Tomáš Výrost, Ph.D.: Finanční sítě: výzkum vztahů mezi finančními trhy na základě metodiky sítí

Všem kolegům k udělení grantů blahopřejeme.

Autor - doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance