Detail zprávy

JEM198 Bank Asset and Liability Management znovu otevřen od února 2020

13.01.2020

Jak banky vyvažují svá aktiva a pasiva? Věděli jste, že i české banky drží derivátové pozice ve stovkách miliard korun? Jaké peníze jsou stabilnější – běžné účty nebo termínová depozita?
Řízení aktiv a pasiv (ALM) leží na pomezí bankovní strategie a finančních trhů. ALM je zodpovědné za řízení úrokové a likviditní pozice banky. K tomu používá dluhopisy a deriváty, stejně jako interní FTP nástroje. Kurz pokrývá FTP (funds transfer pricing), zajišťování s deriváty a dluhopisy, řízení likviditní a úrokové pozice, ALM v situaci záporných sazeb či změny v regulaci Liboru. Podmínkou pro přihlášení je střední porozumění bankovnictví a instrumentům finančního trhu. Lektoři (Viktor Kotlán, Michal Walos) pracují či pracovali jako manažeři ALM v České spořitelně.

Autor - Ing. Dagmar Schnellerová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance