Detail zprávy

JEM142 Banking and Financial Regulation

07.02.2020

Chcete si vyzkoušet, jaké je to žádat v ČNB o bankovní licenci pro nově vznikající banku? Kurz Banking and Financial Regulation na IES FSV UK nabízí unikátní možnost zblízka nahlédnout do široké a poměrně dynamicky se vyvíjející oblasti regulace bankovního sektoru. Kurz kombinuje teorii s praktickou aplikací, regulatorní rámec představí přednášky od význačných lektorů, odborníků na danou problematice. Pro jeho hlubší pochopení pak slouží praktická část, kdy studenti mají jednak možnost setkat se s hostujícími přednášejícími z praxe a dále aplikovat znalosti na case study - příprava žádosti o bankovní licenci a prezentace projektu na seminářích.

Vyučující kurzu v současné době působí v ČSOB, respektive v KPMG.

Pro zápis do kurzu není stanovena prerekvizita, ale pro lepší orientaci je vhodné absolvovat některý z těchto kurzů: JEB027 Finanční ekonomie, JEB153 Introductory Banking nebo JEM032 Banking.

Autor - Ing. Dagmar Schnellerová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance