Detail zprávy

Aktualizace: Distanční výuka v zimním semestru 20/21

23.09.2020

Vzhledem k nařízení vydanému Hygienickou stanicí hlavního města Prahy bude výuka zahájena distanční formou. Malé semináře praktického charakteru do 15 osob mohou být nabízeny i pomocí prezenčních či hybridních paralelních skupin. Výuka všech kurzů potrvá distančně minimálně do 30.10.

Podrobnější informace budou zveřejněny na stránkách jednotlivých kurzů, případně je studenti obdrží emailem.

Co se týče velkých kurzů a rozdělení studentů do paralelních skupin, v této chvíli se nic nemění na rozdělení v SISu, i když je pro distanční výuku bezpředmětné. Rozdělení bude posléze použito jako výchozí rozdělení v případě kurzů, které se vrátí k hybridní výuce; nicméně pokud v té době bude existovat dodatečná poptávka po prezenční účasti, budeme se snažit jí maximálně vyhovět.

Pokud se tedy nyní nacházíte v nějakém kurzu na čekací listině, přepište se do paralelního online slotu (ve virtuální místnosti JONLINE); případně vyčkejte na vypsání paralelního online slotu a přepište se během 1. týdne výuky.

Sledujte prosím také pravidelně aktuální informace na webu, zejména souhrnné informace FSV UK

Děkujeme všem za pochopení, konstruktivní přístup a spolupráci! 

Autor - Mgr. Eliška Krohová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance