Detail zprávy

Malá obhajoba disertační práce Matěje Opatrného

14.10.2020

 

Ve středu 21. 10. 2020 se od 17:10 hodin v místnosti 314 uskuteční malá obhajoba disertační práce. Matěj Opatrný bude obhajovat svou práci "Evaluating Economic Policy Using the Synthetic Control Method". Více informací zde.

Obhajoba proběhne v hybridním módu, kdy student a komise jsou přítomni na IES a všichni ostatní jsou srdečně zváni připojit se online prostřednictvím následujícího linku v Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYzNDgwMjAtN2FhMy00ZWNiLTk4MzUtZThiOGJhM2I1YjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22ae6c103a-d795-4a3a-a44d-e68dd0d0117e%22%7d

 

 

Autor - Mgr. Dominika Špolcová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance