Detail zprávy

Hlaste se do soutěže Mladý ekonom roku

25.09.2021

Česká společnost ekonomická vyhlašuje 28. ročník soutěže Mladý ekonom roku.

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku (věkový limit platí i pro případné spoluautory). Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. 

Soutěžní příspěvek (odbornou práci bez uvedení identifikace autora/autorů v textu) spolu s netechnickým shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění a vyplněnou přihláškou zasílejte na e-mailovou adresu young.economist@cse.cz.

Termín pro zasílání prací: 10. říjen 2021

Každý účastník soutěže se zavazuje v případě ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení výsledků soutěže v rámci Valného shromáždění České společnosti ekonomické, které se uskuteční 25. listopadu 2021 na IES FSV UK.
Přihlášku lze spolu se statutem soutěže nalézt na webu ČSE

Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 30 000 Kč, za druhé místo 20 000 Kč, za třetí místo 10 000 Kč.
Prezident společnosti může dále udělit Cenu Karla Engliše za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. 
Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající práci může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

Případné dotazy zasílejte na adresu young.economist@cse.cz.

Soutěž je podporována Radou vědeckých společností České republiky. Mediálními partnery soutěže jsou Roklen24.cz a časopis Bankovnictví.

Foto: archiv ČSE, předávání cen studentům IES za rok 2020

Autor - Barbora Holková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY