Detail zprávy

Velká obhajoba disertační práce Jana Žáčka

15.09.2021

Velká obhajoba disertační práce Jana Žáčka na téma "Essays on Monetary Policy" se bude konat ve středu 15. 9. 2021 od 17:10 v místnosti 314. Více informací zde. Obhajoba probíhá v angličtině.

Na obhajobu se můžete připojit přes Microsoft teams pomocí následujícího odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA2ZGFiYmEtNmQ3MS00Zjg4LTg1NWYtNmY4NTc2YjFlYTZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2290413cdc-137d-4c39-a5d1-2f6fb3119fb1%22%7d

Autor - Mgr. Lenka Nechvátalová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance