Diplomové práce

Vyberte rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Rok: 2006

Aktivní politika zaměstnanosti
Mgr. Kristýna Čechová

Alternativní ekonomický pohled na fenomén altruismu
Mgr. Pavel Štika
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Analýza cen ropy
Mgr. Ivo Brabec

Anuity: Regulace, náklady a poplatky ve výplatní fázi fondového pilíře důchodového systému
Mgr. Tomáš Hochmeister
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Centralizace politického rozhodování a strategická delegace
Mgr. Lenka Gregorová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Český dluhopisový trh versus investice do cizoměnových dluhopisů
Mgr. Martin Šopejstal

Český poistný trh v centrálne plánovanej a tržnej ekonomike. Príprava českého poisťovníctva na vstup do Európskej únie
Mgr. Martin Urban

Chování v institucionální změně
Mgr. Jaromír Baxa
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Čínská podnikatelská kultura, korupce vs. guanxi
Mgr. Tereza Mejtová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek

Determinace pracovní migrace z nových členských států EU do původních států EU se zaměřením na migrační toky do Velké Británie
Mgr. Zuzana Draslarová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek

Ekonomická geografie, regionální politika Evropské unie a potenciál pro její uplatnění v České republice
Mgr. Libor Čížek
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Etické kodexy a normy v bankovnictví
Mgr. Zuzana Budínská
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Evropská regionální politika a její vliv na snižování regionálních rozdílů
Mgr. Petra Vančurová

Globalizace a daňová konkurence
Mgr. Jindřich Dvořák

Hodnocení efektivity regionální politiky EU
Mgr. Jiří Luhan

Integrace evropských akciových trhů
Mgr. Hana Bartůňková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Korporátní úvěrové riziko v rámci Basel II
Mgr. Martin Kubíček
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Měla by Česká republika zavést Anglický systém financování vysokoškolského studia?
Mgr. Markéta Zichová

Měření a řízení operačního rizika v kontextu Basel II
Mgr. Zuzana Patráková

Metódy riadenia a merania operačního rizika bánk
Mgr. Marián Rábota
Externím konzultantem byl Mgr. Michal Němec

Mezinárodní delokalizace obchodních a finančních aktivit firem v návaznosti na region střední a východní Evropy
Mgr. Robert Keller

Mikroekonomické modelovanie správania sa na finančných trhoch - obchodovanie s derivátmi
Mgr. Viera Koľová

Minimální mzda: Teorie, politiky a ekonomické souvislosti v České republice
Mgr. Kamila Fialová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Modely kreditního rizika a jejich vztah k ekonomickému cyklu
Mgr. Petr Jakubík
Cena McKinsey a RWE-Transgas Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci Bolzanova cena udělená rektorem UK for year 2006

Momenty filozofie věd v komparaci škol ekonomického myšlení
Mgr. Lukáš Kovanda

Ocenění lesních porostů pro národní účty
Mgr. Luboš Lauer

Odhad modelu oceňování kapitálových aktiv pomocí Kalmanova filtru
Mgr. Petra Pařenicová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Otázka vstupu Turecka do Evropské unie
Mgr. Michala Hartová

Pakt stability a růstu jako součást Hospodářské a měnové unie
Mgr. Linda Zábrahová

Postavení žen na trhu práce
Mgr. Martina Mysíková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Předvídatelnost středoevropských akciových výnosů: Překonají Neuronové sítěmoderní ekonometrické metody?
Mgr. Jozef Baruník
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Regulace auditorské činnosti a nezávislost auditora: Teorie a česká praxe
Mgr. Lenka Bízová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.

Regulace, liberalizace a konkurence v letecké dopravě
Mgr. Miroslav Závoda
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek

Regulatorní riziko na finančních trzích a očekávaný dopad Nové basilejské dohody na jejich efektivnost
Mgr. Dagmar Hájková

Rovnovážný měnový kurz - Vliv konkurence na rovnovážný reálný kurz – panelová analýza dat exportérů
Mgr. Marie Raková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci. Externím konzultantem byl ing. Jiří Podpiera,Ph.D.

Rozpočtové instituce a analýza rozpočtové situace ve vybraných státech
Mgr. Stanislava Tomková

Spoření domácností v ČR v kontextu Teorie životního cyklu
Mgr. Marie Keilová

Světlo na konci tunelu - Ochrana akcionářů a privátní benefity z kontroly v České republice
Mgr. Filip Hájek
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci 2006 Mimořádná cena rektora UK

Vliv práce manažerských týmů na výkonnost firem v transformačních ekonomikách
Mgr. David Hofman

Vplyv dôchodkových reforiem na kapitálové trhy
Mgr. Peter Genzor

Vývoj a rozdiely v štruktúre daňových príjmov v krajinách OECD so zameraním na daň z príjmu fyzických osôb
Mgr. Linda Balážiová

Warrant aneb „opce pro drobné investory“
Mgr. Petr Gapko
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY