Rigorózní práce

Vyberte rok

2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Rok: 2009

Aplikace prémií a diskontů při oceňování společností
Mgr. Sokol Jakub

Čtyři eseje o politické ekonomii
Mgr. Roháč Dalibor

Efektivita regulace fúzí a akvizic v Evropské unii
Mgr. Serdarevič Goran

Emisní obchodování – Zhodnocení evropské zkušenosti
Mgr. Řízková Markéta

Equity Home Bias in the Czech Republic
Mgr. Karel Báťa

Fractality of Stock Markets
Mgr.Krištoufek Ladislav

Implied Market Loss Given Defalult
Mgr. Seidler Jakub

Inflační diferenciály v Evropské Unii:Panelová analýza zdrojů inflačních diferenciálů v nových členských zemích
Mgr. Koprnická Kamila

Inflation of Virtual Currencies
Mgr. Skuhrovec Jiří

Labor Costs in Industrialized Countries
Mgr. Kopecký Martin

Meranie Bankovej Efektivity
Mgr. Iršová Zuzana

Modelování optimálního zdanění alkoholu
Mgr. Mikolášek Jakub

Operational Risk - Scenario Analysis
Mgr. Rippel Milan

Option embedded in natural gas sales‘ contracts
Mgr. Zlámal David

Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika
Mgr. Suchánková Lucie

Případová studie k hodnocení dopadů: EU ETS a investiční rozhodování elektrárenských společností
Mgr. Chvalkovská Jana

Soutěž o externality z přímých zahraničních investic
Mgr. Havránek Tomáš

Techniky stanovení nákladů vlastního kapitálu používané znalci
Mgr. Kolouchová Petra

Vliv institucí na přeshraniční rozptyl
Mgr. Schwarz Jiří

Vypovídající hodnota konceptu nákladové efektivnosti v bankovnictví
Mgr. Marková Katarína

Zajištěná dluhová obligace: ocenění a citlivostní analýza
Mgr. Benešová Petra

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY