Aktuální granty

Název Konec Finance Řešitel
402/09/0965: Nové přístupy pro monitorování a predikci na kapitálových trzích 2013 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
402/09/H045 - Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely 2011 prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
402/09/P154 Měření finančního rizika pro hodnocení efektivity kapitálových trhů 31.12.2011 Grantová agentura České republiky (GAČR), Czech Science Foundation Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair
Analýza dopadů státní pomoci na bankovní systém 2011 Mgr. Jan Šolc
APVV-0125-12 - Ekonomické správanie detí z marginalizovaných rómskych komunít 2017 217.610,-- EUR Tomáš Želinský PhD.
Berlin Equal Opportunity Program (BCP) 2020 Sarah Godar M.A.
CERGE-EI Postgraduate Fellowship 2012 PhDr. Pavel Vacek Ph.D.
COFFERS - Combatting Fiscal Fraud and Empowering Regulators (EU’s Horizon 2020 program 727145) 2019 doc. Petr Janský Ph.D.
Common long-run and short-run risk factors: A panel quantile regression approach 2017 Mgr. Lucie Kraicová
Daňové ráje a finanční tajemství (GA ČR 18-21011S) 2020 doc. Petr Janský Ph.D.
Determinanty spreadu vládních dluhopisů: Předpovědi za použití metody BMA a VAR identifikace zpoždění 2013 PhDr. Vojtěch Seman
Developing Hybrid Modelling Framework for Regulatory Impact Assessment: CGE-TIMES 2020 Mgr. Vědunka Kopečná
DFID - Foreign aid procurement risks 1.9.2018 British Academy and Department for International Development PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.
Digiwhist 1.1.2018 PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.
DYME – Dynamic Models in Economics 2018 GAČR GAP402/12/G097 prof. Roman Horváth Ph.D.
Dynamic correlations and financial market risk. Grant Agency of the Czech Republic, Grant no. 14-24129S (2014-2016), principal investigator 2016 prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.
Dynamic Models in Economics – DYME, Grant Agency of the Czech Republic, Grant no. P402/12/G097, member of the team 2018 prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.
Early Warning Indicators of Systemic Stress: Early Evidence from the EU-27 2012 Czech National Bank research project † prof. Mgr. Kateřina Šmídková M.A., Ph.D.
EMU a ekonomický růst 2012 Mgr. Jan Procházka
Estimating Fundamental Equilibrium Exchange Rates for the NMS 2009 † prof. Mgr. Kateřina Šmídková M.A., Ph.D.
Estimating Long Term Trend in Equilibrium House Prices 2018 PhDr. Hana Hejlová
Finanční modelování obnovitelných zdrojů energie(No.862119-GAUK) 31.12.2021 MSc. Binyi Zhang
Firm production, efficiency, and corporate finance: An international perspective. Grant Agency of the Czech Republic, Grant no. 15-15927S (2015-2017), partner 2017 prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.
GA UK (hlavní řešitel) - Současné makroekonomické otázky skrze optiku DSGE modelů (podaný v listopadu 2015) 2018 Mgr. David Svačina
GACR 15-00036S Credit Risk Modeling for Financial and Commodity Assets Portfolios December 31, 2017 prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
GACR 15-02411S Development and Applications of Meta-Regression Methods in Economics 2017 GAČR Mgr. Diana Žigraiová
GACR 15-13040S Accounting Earnings Quality, Insider Trading Profitability and Stock Price Informativeness 31.12.2017 GACR Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair
GACR 402/16-02392S Konkurenceschopnost a měnové kurzy: instituce a inovace 2018 Grantova Agentura GACR P402/16-02392S prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
GACR P402/11/1487 Monetary Policy, Financial Stability, and Financial Crisis 2013 doc. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
GACR postdoktorský - Formování sociálních preferencí a jejich role v ekonomickém chování 12.2012 doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
GACR postdoktorský - Chudoba a vztah k času 12.2012 doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D.
GAČR 13-01930S Robustní procedury pro nestandardní situace, jejich diagnostika a implementace 2016 GAČR 13-01930S prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
GAČR 13-20217S Using economic experiments to understand discrimination and inter-group cooperation 2016 doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D.
GAČR 14-11402P Analýza dvoudimenzionální dlouhé paměti ve finančních časových řadách (2014-2016) 2016 Grantová agentura České republiky (Czech Science Foundation) doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
GAČR 17-02509S - Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb 31.12.2019 The Czech Science Foundation doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
GAČR 17-09119Y: Struktura rodiny a kvalita života 2019 Mgr. Barbara Pertold-Gebická M.A., Ph.D.
GAČR 18-02513S Meta-Analyses of Stock Return Determinants 31.12.2020 doc. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
GAČR 18-05244S - Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik 31.12.2020 The Czech Science Foundation doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
GAČR č. P402/12/0982: Trade Flows in Times of Economic Boom and Slump: Modifying the Gravity Model for Country, Time and Product-Specific Decision-Making 31.12.2014 3 752 000 Kč na 3 roky pro FSV-IES, plus partner (AAU Praha) má samostatný rozpočet. doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
GAUK (162815) - Modelování závislostí na finančních trzích pomocí nelineární kvantilové regrese a vysokofrekvenčních dat. 2015 Accepted for financing in 2015 by the Grant Agency of the Charles University (GAUK) Mgr. Krenar Avdulaj Ph.D.


Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB