Aktuální granty

Název Konec Finance Řešitel
382011 2011 Aleš Maršál
402/09/0965: Nové přístupy pro monitorování a predikci na kapitálových trzích 2013 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
402/09/H045 - Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely 2011 prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
402/09/P154 Měření finančního rizika pro hodnocení efektivity kapitálových trhů 31.12.2011 Grantová agentura České republiky (GAČR), Czech Science Foundation Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair
Analýza dopadů státní pomoci na bankovní systém 2011 Mgr. Jan Šolc
Analýza dopadů vládních výdajů na časovou strukturu úrokových měr: Makro-finanční přístup 2017 Mgr. Ing. Adam Kučera
APVV-0125-12 - Ekonomické správanie detí z marginalizovaných rómskych komunít 2017 217.610,-- EUR Tomáš Želinský PhD.
CERGE-EI Postgraduate Fellowship 2012 PhDr. Pavel Vacek Ph.D.
Common long-run and short-run risk factors: A panel quantile regression approach 2017 Mgr. Lucie Kraicová
Determinanty spreadu vládních dluhopisů: Předpovědi za použití metody BMA a VAR identifikace zpoždění 2013 PhDr. Vojtěch Seman
DFID - Foreign aid procurement risks 1.9.2018 British Academy and Department for International Development PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec
Digiwhist 1.1.2018 PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec
DYME – Dynamic Models in Economics 2018 GAČR GAP402/12/G097 doc. Roman Horváth Ph.D., ČSOB Corporate Chair
Dynamic correlations and financial market risk. Grant Agency of the Czech Republic, Grant no. 14-24129S (2014-2016), principal investigator 2016 prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.
Dynamic Models in Economics – DYME, Grant Agency of the Czech Republic, Grant no. P402/12/G097, member of the team 2018 prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.
Early Warning Indicators of Systemic Stress: Early Evidence from the EU-27 2012 Czech National Bank research project † prof. Mgr. Kateřina Šmídková M.A., Ph.D.
EMU a ekonomický růst 2012 Mgr. Jan Procházka
Estimating Fundamental Equilibrium Exchange Rates for the NMS 2009 † prof. Mgr. Kateřina Šmídková M.A., Ph.D.
Estimating Long Term Trend in Equilibrium House Prices 2018 PhDr. Hana Hejlová
Firm production, efficiency, and corporate finance: An international perspective. Grant Agency of the Czech Republic, Grant no. 15-15927S (2015-2017), partner 2017 prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.
GA UK (hlavní řešitel) - Současné makroekonomické otázky skrze optiku DSGE modelů (podaný v listopadu 2015) 2018 David Svačina
GACR 15-00036S Credit Risk Modeling for Financial and Commodity Assets Portfolios December 31, 2017 prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
GACR 15-02411S Development and Applications of Meta-Regression Methods in Economics 2017 GAČR Mgr. Diana Žigraiová
GACR 15-13040S Accounting Earnings Quality, Insider Trading Profitability and Stock Price Informativeness 31.12.2017 GACR Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair
GACR 402/16-02392S Konkurenceschopnost a měnové kurzy: instituce a inovace 2018 Grantova Agentura GACR P402/16-02392S prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
GACR P402/11/1487 Monetary Policy, Financial Stability, and Financial Crisis 2013 doc. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
GACR postdoktorský - Formování sociálních preferencí a jejich role v ekonomickém chování 12.2012 doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
GACR postdoktorský - Chudoba a vztah k času 12.2012 PhDr. Michal Bauer Ph.D.
GAČR 13-01930S Robustní procedury pro nestandardní situace, jejich diagnostika a implementace 2016 GAČR 13-01930S prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
GAČR 13-20217S Using economic experiments to understand discrimination and inter-group cooperation 2016 PhDr. Michal Bauer Ph.D.
GAČR 14-02108S Vzájemná interakce krizí státu a bank 31.12.2016 The Czech Science Foundation doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
GAČR 14-11402P Analýza dvoudimenzionální dlouhé paměti ve finančních časových řadách (2014-2016) 2016 Grantová agentura České republiky (Czech Science Foundation) doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
GAČR 14-26574P: Postavení žen na trhu práce - analýza na úrovni zaměstnání 2016 Mgr. Barbara Pertold-Gebická M.A., Ph.D.
GAČR 17-02509S - Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb 31.12.2018 The Czech Science Foundation doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
GAČR č. P402/12/0982: Trade Flows in Times of Economic Boom and Slump: Modifying the Gravity Model for Country, Time and Product-Specific Decision-Making 31.12.2014 3 752 000 Kč na 3 roky pro FSV-IES, plus partner (AAU Praha) má samostatný rozpočet. doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
GAČR P402/11/0948 Vývoj analytického rámce pro energetickou bezpečnost: Ekonometrie časových řad, teorie her, meta-analýza a teorie regulace 2015 prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
GAUK - 91110 - Bayesovská ekonometrie a monetární politika 2012 290 tis. z toho 47 tis. režie 130 stipendia 73 cestovné 40 tis. ostatní náklady (konferenční poplatky, nákup dat) PhDr. RNDr. Josef Stráský Ph.D.
GAUK (162815) - Modelování závislostí na finančních trzích pomocí nelineární kvantilové regrese a vysokofrekvenčních dat. 2015 Accepted for financing in 2015 by the Grant Agency of the Charles University (GAUK) Mgr. Krenar Avdulaj Ph.D.
GAUK #888413 Stylizovaná fakta o revizích v českých makroekonomických datech a přesnost předpovědí makropredikčních modelů v reálném čase 2016 Marek Rusnák
GAUK 105815 (2015 - 2017) Příjmy z bankovních poplatků a provizí - jejich determinanty a vliv na ziskovost a rizikovost bank 31.12.2017 PhDr. Karolína Vozková


Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY