Aktuální granty

Název Konec Finance Řešitel
GAUK 165215: Risk management of demand deposits 2017 Mgr. Hana Džmuráňová
GAUK 238515 Monetary Imbalances in the European Union 2017 PhDr. Jan Hájek
GAUK 366015: Vlnková analýza časově proměnlivých autoregresních modelů v ekonomii 2017 Accepted for financing in April 2015 Mgr. Luboš Hanus
GAUK 419111 Vývoj cen a cenotvorba na českém plynárenském trhu v důsledku liberalizace evropské energetiky 2013 Mgr. Monika Slabá
GAUK 462213: Benediktínske kláštory z pohľadu ekonómie 2015 Accepted for financing in April 2013, successfully finished in 2015 Tomáš Janotík MSc.
GAUK 490317 - Modelování časové struktury volatility ve více rozměrech 2020 Accepted for funding - March 2017 Mgr. Barbora Malinská
GAUK 5183/2010 (118310) Fraktalita a multifraktalita finančních trhů: metody a aplikace 2012 Financed by the Grant Agency of the Charles University (GAUK) doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
GAUK 540216 - Vztahy mezi úhradovým systémem a výkonností českého zdravotnictví 2018 Mgr. Tomáš Troch
GAUK 548912 - Empirická analýza klíčových faktorů ovlivňujících publikování Zpráv o finanční stabilitě 12/2012 Grantova agentura Unverzity Karlovy (GAUK č. 548912) Mgr. Ing. Dan Vaško
GAUK 59910 - mmometrics.org, server shromazdujici data o virtualnich ekonomikach 31.12.2013 GAUK 59910 PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.
GAUK 610317: Meranie spoločných rizikových faktorov: panelová kvantilová regresia pre výnosy a volatilitu 2017 GAUK 610317: Meranie spoločných rizikových faktorov: panelová kvantilová regresia pre výnosy a volatilitu PhDr. František Čech
GAUK 629112: Financování mikrofinancí 2014 Ing. Barbora Hildebrandt (Svárovská) M.A.
GAUK 684012 Determinanty ekonomické efektivnosti v českých podnicích 2013 Jan Průša M.Phil. (Cantab), Ph.D.
GAUK 910836 -- Rozlišování permanentních a tranzitorních spilloverů. 2016 Accepted for financing in April 2014 Mgr. Tomáš Křehlík M.A.
GAUK No. 286517 Koherentní poptávkový systém uvažující selektivitu 2019 Accepted for financing in March 2017 Ing. Mgr. Šarlota Smutná, MSc.
GAUK No. 896516: Do modern teaching practices affect motivation and educational outcomes of students in mathematics and science subjects? 2017 Mgr. Michal Paulus
GAUK The Influence of Financial Structure on the Strength and Speed of Monetary Transmission 2013 doc. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
GDN - Vztah mezi krizemi států a bank (2014-2015) 30.06.2015 CERGE-EI Foundation - The Global Development Network PhDr. Tomáš Klinger Ph.D.
Global Development Network - Formation of Other-Regarding Preferences 12.2010 doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Grant Ga ČR No. 402/08/P207 Analysis of the Heterogeneous Agents Models in Finance 2010 Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Granty (seznam) 2013 Mgr. Milan Ščasný PhD.
Gutenberg Project 2012 April 2013 PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Historie evropské měnové integrace II: Sbírání zkušeností s fungováním eura Prosinec 2012 prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Inflation persistence in the NMS 2009 † prof. Mgr. Kateřina Šmídková M.A., Ph.D.
Integrace vyspělých akciových trhů s trhů krajin V4 2012 Mgr. Svatopluk Svoboda
John R. Commons a Karl Polanyi – významné institucionální proměny tržní ekonomiky v meziválečných letech a jejich interpretace v ekonomii. 2011 Projekt je financován grantem GAUK Matěj Vančura
Komunikace ve vícerozměrných aukcích: Experimentální studie koluzivnho chování 2019 accepted for financing in March 2017 Mgr. Jindřich Matoušek
Kvantitativní modelování monetární a fiskální politiky po krizi 2015 GACR doc. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
Makroekonomické zprávy a jejich vliv na kreditní prémii svrchovaného rizika 2015 Mgr. Vojtěch Pištora
Marketing a krizi 2011 Mgr. Jan Procházka
Member of a group Narrative of Europe commissioned by Manuel Barroso 2015 PhDr. Tomáš Sedláček
Member of the World Economic Forum Global Agenda Council on New Economic Thinking July, 2014 PhDr. Tomáš Sedláček
Měnová a fiskální politika po krizi 31.12.2013 Grant Agency of the Czech Republic prof. Roman Horváth Ph.D.
Meta-analýza a elasticita obchodu s ohledem na obchodní náklady 2017 Mgr. Petr Polák MSc.
Modelování Optimálního Zdanění Alkoholu 31.12.2009 GAUK, grant č.114309 PhDr. Jakub Mikolášek
Modelování pravděpodobnosti defaultu pomocí bayesovské analýzy 31.12.2015 GAUK Petra Andrlíková MSc.
Monetary Policy, Financial Stability and Financial Crisis 2013 Grant Agency of the Czech Republic prof. Roman Horváth Ph.D.
Natural Resource Richness and Economic Growth: A Meta-Analysis 31.12.2015 PhDr. Ayaz Zeynalov Ph.D.
Odhadování a předpovídání range-based měr volatility 31.12.2015 Bc. et Mgr. Daniel Benčík
Research Stay at the Choice Lab (NHH Bergen) 2016 PhDr. Václav Korbel


Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF