Aktuální granty

Název Konec Finance Řešitel
Rychlost, volatilita a strukturální zlomy integrace akciových trhů zemí střední a východní Evropy 2014 PhDr. Michael Princ
Rychlost, volatilita a strukturální zlomy integrace akciových trhů zemí Střední a Východní Evropy. 2014 Mgr. Svatopluk Svoboda
Spájanie rizík: Kvantifikovanie celkového ekonomického kapitálu 2015 GAUK grant number: 820213 Radovan Parrák MSc.
State owned enterprises and state capture 01.06.2014 Open society foundations PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD.
Strategie Evropa 2020: Příčiny a důsledky nepřiměřených národních cílů 2017 Mgr. Pavla Břízová
Submitted GAČR application at VŠE: Yield and swap curves construction in aftercrisis time Submitted applicatio Ing. Barbora Hildebrandt (Svárovská) M.A.
SVV 260 233 - Intensification of Doctoral Research in Economics and Finance: Heterogeneity in Alternative Approaches to Economic Modeling 12/2015 prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
SVV 260 463 - Heterogeneity in Economics and Finance: Strengthening of Doctoral Studies by Securing Excellent pre-gradual Students 12/2019 prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
TACR Omega - Diabetes mellitus 2. typu v České republice – analýza nákladů spojených s onemocněním a modelace jejich budoucího vývoje (TD03000209) - hlavní řešitelka 12/2017 TAČR Program Omega PhDr. Jana Votápková
Testing channels of anti-social behavior on children and adults with problematic behavior 2017 PhDr. Václav Korbel
The Effects of Monetary Policy Transparency: Theory and Empirical Evaluation 2011 GACR P402/10/0448 prof. Roman Horváth Ph.D.
The Impact of Low Interest Rate Environment on the European Insurance Sector 2017 Mgr. Diana Žigraiová
Trust and Trustworthiness Among Ex-Combatants in Northern Uganda: Experimental Evidence 2013 GA UK Mgr. Ian Levely
Vliv monetární spolupráce mezi zeměmi na jejich růst a vývoj, s ohledem k současné krizi 2011 Mgr. Jan Procházka
VŠE IP100040 31.12.2016 doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Význam modelově nezávislé implikované volatility v opčních trzích a schopnost opčních cen předvídat šoky na finančních trzích 2012 Mgr. Michaela Vlasáková-Baruníková (Hlínková)
Životní podmínky a spokojenost domácností v zemích SVE: propojení objektivních a subjektivních indikátorů 2013 PhDr. Martina Mysíková


Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY