Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

    Akademické funkce Odborné zaměření
Mgr. Božena Bobková Ph.D. Candidate Econometrics, International Trade and Structural Models (especially DSGE)
Mgr. Pavla Břízová Ph.D. Candidate Evropa; Obecná regionální ekonomie; Prosperita, blahobyt a chudoba; Vzdělávání a výzkumné instituce; Měnová politika
PhDr. Lucie Bryndová Adjunct Lecturer, Research Fellow Ekonomie zdravotnictví
Alina Cazachevici Ph.D. Candidate Mezinárodní Ekonomie, Ekonomické Dopady Globalizace, Remitence
Mgr. Kristýna Čechová Ph.D. Candidate Labor Economics: General Labor Economics Policies
Ing. Vladimír Dlouhý CSc. Adjunct Lecturer makroekonimie, hospodářská politika
dr. Ing. Zdeněk Drábek B.A., D.Phil. External Thesis Advisor International Economics, Open Macroeconomics, Global Financial Architecture
Mgr. Nicolas Fanta Ph.D. Candidate Vysokofrekvenční obchodování, Monetární politika
doc. Ing. Vladislav Flek CSc. Adjunct Associate Professor Labour Economics
Ing. Zuzana Fungáčová M.A., Ph.D. Research Fellow banking, emerging markets, financial stability
Sarah Godar M.A. Ph.D. Candidate Taxation, Income distribution, International corporate tax avoidance
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D. Director, Associate Professor Aplikovaná mikroekonomická teorie, organizační ekonomie, ekonomie a politika
PhDr. Jan Hájek Ph.D. Candidate Macroeconomics and Monetary Economics (E3-E5), International Economics (F4), Financial Economics (G1,G2)
PhDr. Petr Hedbávný Adjunct Lecturer ekonomie penzí, evropská ekonomická integrace, fiskální politika řízená pravidly
prof. Roman Horváth Ph.D. Professor, Head of Department of European Integration and Economic Policy, Director for Research Měnová politika, politická ekonomie, finanční instituce
PhDr. Ivo Jánský Ph.D. Candidate Risk management and time series analysis
doc. Petr Janský Ph.D. Associate Professor Mezinárodní ekonomie, rozvojová ekonomie, veřejné finance, daně, korporátní daně, daňové ráje, příjmová nerovnost
Mgr. Júlia Jonášová Ph.D. Candidate C Mathematical and Quantitative Methods, C22 Time-Series Models, Dynamic Quantile Regressions, Dynamic Treatment Effect Models, Diffusion Processes, C35 Discrete Regression and Qualitative Choice Models, Discrete Regressors, Proportions, E Macroeconomics and Monetary Economics, E4 Money and Interest Rates, E5 Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit
prof. Ing. Štěpán Jurajda Ph.D. External Thesis Advisor ekonomie práce
Mgr. Dominika Katuščáková Ph.D. Candidate Macroeconomics and Monetary Economics, Price Level and Inflation, Central Banks and Their Policies
prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek Ph.D., MSc., MBA Professor Monetární ekonomie, makroprudenční politika, fiskální politika, evropská integrace
Mgr. Michal Král Ph.D. Candidate Public finance, Tax evasion and tax avoidance, Tax havens
PhDr. Petra Luňáčková Ph.D. Regulace a ochrana hospodářské soutěže, antitrust, trh s elektřinou
Mgr. Jan Mareš Ph.D. candidate Economic Growth, Financial Markets, Econometric Modelling, Bayesian Analysis
Ing. Michala Moravcová Ph.D. Candidate Macroeconomics and Monetary Economics, Financial Markets and the Macroeconomy, Financial Economics, Foreign Exchange (F31), International Financial Markets (G15) , Information and Market Efficiency • Event Studies • Insider Trading (G14), Asset Pricing • Trading Volume • Bond Interest Rates (G12), Investment Banking • Venture Capital • Brokerage • Ratings and Ratings Agencies (G24), G01 Financial Crises (G01), International Financial Markets (G15)
Mgr. Miroslav Palanský M.A. Junior Researcher, Ph.D. Candidate Political economy, public finance, development economics, taxation, tax abuse, international corporate tax avoidance
Julien Pinter Ph.D. Post-doctoral Researcher Centrální bankovnictví, monetární politika, aplikovaná makroekonomie, směnné kurzy
Petr Pleticha Ph.D. Candidate Technology Dissemination, Economics of Innovation, Global Value Chains
PhDr. Marek Rusnák M.A., Ph.D. Adjunct Lecturer Monetary Economics, Financial Stability and Macroprudential Policy, Research Synthesis, Bayesian Econometrics, Real-Time Data
Ali Salman B.Sc. M.Sc. Ph.D. Candidate Economics, Banking, Finance, Labor Markets
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D. Associate Professor Veřejné finance, politická ekonomie, evropská integrace
Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D. Senior Lecturer Mezinárodní obchod, input-output analýza, čínská ekonomika
PhDr. Lenka Šťastná Ph.D. Senior Lecturer Veřejné finance, prostorová ekonometrie, ekonomie měst
Mgr. David Svačina Ph.D. Candidate Nové Keynesiánské DSGE modely
Mgr. Henrieta Tulejová M.S. External Thesis Advisor ekonómia zdravotníctva
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc. Professor Teorie veřejné volby, ekonomie evropské integrace, mikroekonomie, teorie her
PhDr. Pavel Vacek Ph.D. Senior Lecturer Ekonomie hospodářské soutěže, mezinárodní obchod a finance, hospodářská politika
PhDr. Jana Votápková Junior Researcher Ekonomie zdravotnictví, porodnost, péče o děti, regionální ekonomie
Msc Yao Wang PhDr Ph.D. Candidate Entrepreneurship and Banking

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB