Katedra financí a kapitálových trhů

    Akademické funkce Odborné zaměření
Mahsa Asadieydivand M.Sc. Ph.D. Candidate Econometrics, Energy Economics, Financial Markets
Anton Astakhov Ph.D. Candidate Portfolio Choice; Asset Pricing; Value of Firms; Market Structure, Firm Strategy and Market Performance; Innovation, R&D, Technological Change
Mykola Babiak MA Teaching Fellow asset pricing, macro-finance, and computational economics
Mgr. Adrian Babin M.A. Ph.D. Candidate Financial markets, Banking, Corporate finance, efficiency analysis
Ing. Petr Balcar MSBE Adjunct Lecturer finanční řízení, řízení výkonnosti, controlling, strategie, projektové řízení
RNDr. Matúš Baniar Ph.D. Candidate Mathematical and Quantitative Methods Multiple or Simultaneous Equation Models Econometric Modeling Mathematical and Simulation Modeling
Mgr. Václav Brož Ph.D. Candidate Applied Econometrics, Financial Stability, Monetary Policy
Mgr. Iuliia Brushko M.A., Ph.D. Adjunct Lecturer financial markets reaction to news, trading volume and price fluctuation around earnings announcements, analysts’ forecast accuracy, value relevance of accounting information and financial analysis, trading strategies, cross border capital flows and contagion, optimal investments, sub-optimal learning
PhDr. František Čech Ph.D. Candidate Financial Econometrics; Time-Series Models; Portfolio Choice; International Financial Markets
Mgr. Aleš Čornanič Ph.D. Candidate finanční účetnictví, podnikové finance, oceňování podniků
Mgr. Martin Čovan Ph.D. Candidate Aplikovaná ekonometrie, Finance - finanční trhy, finanční stabilita, regulace, predikční modely, oceňovaní aktiv, řízení rizik
Master in Macroecono Laure de Batz Ph.D. Candidate
Mgr. Lenka Dvořáková Švejdová Ph.D. Candidate Analýza akciových trhů, behaviorální finance
Mgr. Hana Džmuráňová Ph.D. Candidate Bankovnictví, modelování spořících účtů a vkladů na viděnou, čistá současná hodnota nematuritních aktiv a pasiv, dopad nízko-úrokového prostředí na banky
Ing. Tomáš Fencl CFA, MBA Adjunct Lecturer Private Equity, Mergers & Acquisitions, Leveraged Finance
PhDr. Tereza Fišerová Ph.D. Candidate Bank performance, Foreign ownership of banks
PhDr. Petr Gapko Ph.D. External Thesis Advisor Finance, Banking, Risk Management and Measurement
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D. Associate Professor Finanční stabilita, mezinárodní finance, politická ekonomie, přímé zahraniční investice, podnikové finance
Arash Habibi M. Econ. Ph.D. Candidate Financial Economics, Nonlinear Procedures, Energy Economics
prof. RNDr. Jan Hanousek CSc. External Thesis Advisor
Mgr. Luboš Hanus Ph.D. Candidate Time-Series Models, Econometrics, Financial Economics, Business Fluctuations; Cycles
Marek Hauzr Ph.D. Candidate Time-Series Models, Econometrics, Financial Markets, Forecasting in finance
Ing. Monika Hollmannová Senior Lecturer, Chief Administrator Účetnictví
Pavel Irinkov Ph.D. Candidate
Mgr. Kristýna Ivanková Ph.D. Candidate ekonomická dynamika, hospodářské cykly, teorie extremálních hodnot, stochastická teorie růstu
doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D. Associate Professor Finanční stabilita, kreditní riziko, bankovnictví, pojišťovnictví, finanční regulace a dohled
Tomáš Jandík, CFA, MRICS Adjunct Lecturer fund management, real estate valuation
Martina Jašová Ph.D. Candidate Macro-Finance, Empirical Banking, Financial Economics, Monetary Economics, Corporate Finance
Ing. Irena Kemény Senior Lecturer Účetnictví, daňové systémy
prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc. Professor, Head of Department of Finance, Director of Graduate Studies Aplikovaná ekonomie a ekonometrie, mezinárodní finance, tranzitivní ekonomiky, evropská integrace, výkonnost a správa podniků, nelineární procedury
Ing. Viktor Kotlán PhD. Adjunct Lecturer Banking, Financial markets, Monetary policy
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D. Vice-Dean for Student Affairs, Associate Professor Finanční ekonometrie, ekonofyzika, efektivita finančních trhů, dlouhá paměť, fraktalita, multifraktalita, krachy na finančních trzích
Mgr. Matěj Kuc Ph.D. Candidate bankovnictví, výkonnost rozdílných vlastnických struktur, družstevní bankovnictví
Mgr. Ing. Adam Kučera Ph.D. Candidate Asset Pricing, Financial Economics, DSGE Models, Macroeconomics and Monetary Economics
PhDr. Jitka Lešanovská Ph.D. Candidate Bankovnictví, finanční trhy
Mgr. Vyacheslav Lypko Ph.D. Candidate Financial services sector, business modelling
Ing. Mgr. Barbora Máková M.A. Ph.D. Candidate Financial Markets, Credit Risk, Econometrics
Mgr. Tereza Malířová M.A. Ph.D. Candidate Transfer pricing, Base erosion and profit shifting, Taxation
Ing. Aleš Maršál Ph.D. Candidate Asset Pricing with DSGE models, Quantitative Macroeconomics, Financial Economics
prof. Ing. Michal Mejstřík CSc. Professor, Director of Master Studies, Chairman of Advisory Board Bankovnictví, podnikové finance, finanční trhy
Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair Senior Lecturer Finanční účetnictví, podnikové finance, oceňování podniků
Mgr. Magda Pečená Ph.D. Senior Lecturer Bankovnictví
PhDr. Martina Pěkná Ph.D. Candidate
prof. Maurizio Pompella Visiting Professor
Bc. Jan Šmejkal Junior Lecturer
Brenda Solís González Ph.D. Candidate
PhDr. Pavel Streblov M.Sc. Adjunct Lecturer ekonomie nemovitostí
doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D. Associate Professor Bankovnictví, finanční deriváty, regulace finančních trhů, risk management, ochrana spotřebitele
Mgr. Pavlo Ulianiuk Ph.D. Candidate
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D. Senior Lecturer, Research Fellow Kapitálové trhy
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc. Professor Kvantitativní finance, dynamická ekonometrie
PhDr. Karolína Vozková Ph.D. Candidate Bankovní poplatky, ziskovost a rizikovost bank, koncentrace na bankovním trhu
Ing. Michal Walos Adjunct Lecturer Asset Liability Management, Econometrics, Business Intelligence
Dimitrios Zafeiris Ph.D. Candidate
Mgr. Tomáš Zelený Ph.D. Candidate
Mgr. Diana Žigraiová Junior Researcher Podnikové finance a správa, finanční instituce, makroekonomie, monetární ekonomie

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB