Katedra institucionální ekonomie

    Akademické funkce Odborné zaměření
JUDr. Mgr. Jan Bajura Ph.D. Lecturer
doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D. Associate Professor Hospodářský rozvoj chudých zemí, rozhodování jednotlivce, experimentální ekonomie
PhDr. Miloš Brunclík Ph.D. Lecturer
Mgr. Jan Čech Ph.D. Candidate dějiny ekonomických teorií, metodologie ekonomie, ordoliberalismus freiburské školy
Mgr. Kateřina Chadimová Ph.D. Candidate Behavioral Economics, Experimental Economics, Field Experiments
doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D. Vedoucí katedry institucionální ekonomie, Garantka bakalářského studia Behaviorální ekonomie, experimentální ekonomie, ekonomie rozvoje, formování sociálních preferencí, vztah k času a sebekontrola, individuální a skupinové rozhodování, diskriminace
doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D. Senior Lecturer Hospodářské dějiny
Ing. Jan Fidrmuc M.A., Ph.D. Research Fellow development economics, political economy, institutional economics
JUDr. Tomáš Horáček Ph.D. Assistant Professor
prof. Julius Horváth Ph.D. Visiting Professor
Mgr. Tomáš Hülle Adjunct Lecturer Dispute Resolution, Information Technology Law, Intellectual Property Law, Contract Law
PhDr. Václav Korbel Junior Researcher Experimentální ekonomie, behaviorální ekonomie, ekonomie vzdělávání, aplikovaná mikroekonometrie
Ing. Jiří Kracík Ph.D. Candidate Energetika Trhy energií
JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek Ph.D. Adjunct Lecturer mezinárodní právo, mezinárodní ekonomické právo, energetická bezpečnost České republiky a Evropské unie
Ing. Hana Moravcová Ph.D. Candidate Law and Economics, Intellectual Property and Intellectual Capital, Economics of the Arts and Literature
Mgr. Pavel Pražák Lecturer Občanské právo procesní, Občanské právo hmotné, Mezinárodní právo soukromé
JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D. Adjunct Lecturer Právo obchodních společností; právo úvěrových vztahů (včetně insolvenčního práva); teorie právní regulace
Mgr. Pavel Ryska MPhil Ph.D. Candidate Macroeconomics, Price level, Economic growth and cycle
PhDr. Jiří Schwarz Ph.D. Senior Lecturer Institucionální ekonomie, právo a ekonomie, organizace trhů a odvětví, duševní vlastnictví, instituce a růst
Mgr. Ondřej Sekanina LL.M. Adjunct Lecturer Investiční arbitráž
PhDr. Tomáš Vyhnánek Adjunct Lecturer
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D. Associate Professor
prof. Ing. Milan Žák CSc. External Thesis Advisor Economic Policy, Institutional Economics
Tomáš Želinský PhD. Ph.D. Candidate I31, I32, D6, D8, D9

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB