Seznam publikací

Autor Název Publikováno v
Mgr. Hana Džmuráňová
Why Are Savings Accounts Perceived as Risky Bank Products? Prague Economic Papers, Czech Republic
PhDr. Ondřej Filip
Filip, O. & Janda, K. & Kristoufek, L. & Zilberman, D.: Dynamics and evolution of the role of biofuels in global commodity and financial markets Nature Energy 1:16169 PDF
PhDr. Ondřej Filip
Filip, O. & Janda, K. & Kristoufek, L. & Zilberman, D.: Food versus fuel: An updated and expanded evidence (revised and resubmitted) Energy Economics
PhDr. Ondřej Filip
Filip, O. & Janda, K. & Kristoufek, L.: Ceny biopaliv a souvisejících komodit: propojení ekonomie a teorie grafů (revise and resubmit) Politická ekonomie
PhDr. Ondřej Filip
Foods, Fuels or Finances: Which Prices Matter for Biofuels? IES Working Papers 16/2016
PhDr. Ondřej Filip
Foods, fuels or finances: Which prices matter for biofuels? CAMA Working Paper 63/2016
PhDr. Ondřej Filip
Prices of Biofuels and Related Commodities: An Example of Combined Economics and Graph Theory Approach IES Working Papers 07/2017
PhDr. Tereza Fišerová
Do Macroeconomic Conditions in Host Countries Affect the Performance of Foreign-Owned Banks? Evidence from 17 Countries with Predominantly Foreign-Owned Banking Sectors The Athens Institute for Education and Research, Greece
PhDr. Tereza Fišerová
The performance of foreign-owned banks in host country economies Prague Economic Papers, Czech Republic
Mgr. Dritan Gjika
Stock Market Comovements in Central Europe: Evidence from Asymmetric DCC Model William Davidson Institute, WP No. 1035 (also in IOS WP, No. 322).
Mgr. Dritan Gjika
Stock market comovements in Central Europe: Evidence from the asymmetric DCC model Economic Modelling, Volume 33, Pages 55-64.
PhDr. Ondřej Glazar
Economic Implications of Turkish Migration in Europe: Lessons Learned from Polish EU Accession Journal of Economic Cooperation and Development (forthcoming)
PhDr. Ondřej Glazar
Migranti a peněžní toky v české ekonomice: analýza profilů ukrajinských pracovních migrantů-remitentů v České republice Demografie.info
PhDr. Ondřej Glazar
Migration and remittances in the CEECs: a case study of Ukrainian labour migrants in the Czech Republic IES Working Papers 19/2012
PhDr. Ondřej Glazar
Případová studie ukrajinských migrantů v České republice a jejich rodin na Ukrajině. Kolektiv autorů (2011), Migrace a rozvoj. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. International Organization for Migration
PhDr. Ondřej Glazar
Turkey and the European Union: possible incidence of the EU accession on migration flows IES Working Papers 15/2009
PhDr. Ondřej Glazar
Turkey and the European Union: possible incidence of the EU Accession on migration flows Prague Economic Papers, 2010 (3), 218-235
PhDr. Ondřej Glazar
Turkish migration in Europe An economic analysis of possible EU accession on migration flows Charles University in Prague, Faculty of social sciences
PhDr. Ondřej Glazar
Turkish migration in Europe: EU accession and migration flows Migration Letters (forthcoming in May 2014)
MSc Uğur Gök
The impact of terrorist attacks on foreign exchange rate: Case study of Turkish lira versus Pound sterling MDPI
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
A LITERATURE REVIEW OF REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA):THEORETICAL BACKGROUND AND IMPLEMENTATION The World Academy of Researchers, Educators, and Scholars (WARES) in Business,Social Sciences, Humanities and Education in association with the Academy of World Finance, Banking, Management and IT (AWFBMIT)
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Aplikace modelu podpory rozhodování (DSM) o českém exportu Acta Oeconomica Pragensis VŠE Praha
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Are EU Funds a Corruption Risk? Barbara Budrich Publishers
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Certifikovaná metodika hodnocení dopadů regulace (RIA) a metodika hodnocení korupčních rizik (CIA) Government Office, Czech Republic
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
CIA, transparentní lobbing a další nástroje prevence korupce nejen v legislativě
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
CIA, zIndex a další nástroje prevence korupce (nejen) v legislativě Polygrafie ÚV
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Dopady elektronického insolvenčního rejstříku na české podnikatelské prostředí 7th Eastern European e|Gov Days:Taking the eGovernment Agenda Forward: Meeting the Challenges of Digital Governance, Justice and Public Sector Information
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Energetická bezpečnost České republiky na počátku nového tisíciletí Karolinum
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Changing energy markets, global climate change and the role of EU, Russia and CIS countries and China (forthcoming) Collection from IX Международная научно-практическая конференция Россия – СНГ - Восточная Европа: состояние, проблемы, перспективы
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Identifying corruption in legislation using risk analysis methods World Academy of Science, Engineering and Technology
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Instituce Polygrafie ÚVČR
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Karta se obrací... Slavický A. et al.:Fatální válka
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Konkurenceschopnost, instituce a veřejné zakázky Veřejné zakázky a PPP projekty
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Listinné akcie na majitele a veřejné zakázky Politická ekonomie
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Measuring transparency in public spending: Case of Czech Public e-Procurement Information System IES Working Papers 11/2010
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Migrace, evropské sociální modely a systémy sociálního zabezpečení: Poučení z Velké Deprese pro současnou finanční krizi Potential of Migrant Workers on the Labour Market electronic proceedings
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Model reálné opce: vývoj a aplikace Karolinum
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Nástroje e-Státu jako hlídací psi demokracie: příklad elektronického systému veřejných zakázek v ČR The 6th International Conference on e-Government Proceedings (peer reviewed)
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany přílody Natur- und Landschaftsschutzrecht in Österreich und der Tschechischen Republik, Sammelband zum Internationalen Studentenseminar im Nationalpark Podyjí/Thayatal
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Open data in Czech and EU Insolvency Registers Sborník Global Mindset Development in Leadership and Management Conference


Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY