Novinky (archiv)

Cena Michaela Montiase pro dr. Zdeňka Drábka

20.02.2015   |   PhDr. Martin Gregor Ph.D.

Náš externí spolupracovník dr. Zdeněk Drábek ve spolupráci s M. Fabricio Perezem (School of Business and Economics, Wilfrid Laurier University) a Josefem C. Bradou (Arizona State University) získal Cenu Michaela Montiase za článek Illicit money flows as motives for FDI. Cena je udělovaná American Association for Comparative Economic Studies (ACES) každé dva roky za nejlepší článek publikovaný v prestižním časopise Journal of Comparative Economics. Gratulujeme! 

Grantová agentura ČR

20.02.2015   |   Ing. Šárka Bokočová

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2016.

Zadávací dokumentace  
Vstup do aplikace  
Postup pro řešitele projektu  

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 20. března 2015.

JEM171 Financial Derivatives

19.02.2015   |   PhDr. Martin Gregor Ph.D.

Specifically for this semester, we are opening a new Master course devoted to financial derivatives. The course is complementary to courses Financial Markets and Instruments I and II. The first part of the course will review options, futures and forward markets, and cover discrete time-finance models. The second and main part of the course will be continuous-time finance models. Enrolment is limited. The course is scheduled for Monday.

Law and Economics: Second Student Workshop

19.02.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

Czecho-Slovak Law and Economics Association (CSLEA) invites Bachelor, Master and PhD students to submit papers to its second student workshop on Law and Economics. The workshop is held on April 10, 2015, at Charles University Law School. The purpose of the workshop is to bring students who write theses on Law and Economics together and provide them with feedback from senior mentors. The keynote speakers is Tomas Sobek (MUNI). More information can be found HERE

The early admission deadline for academic year 2015/16 is coming soon!

19.02.2015   |   Mgr. Drahomíra Glacová

If you are interested in joining one of our programs taught fully in English, the early admission deadline is recommended. The application process is on-line only and there is no application fee. For more information visit our website: http://fsveng.fsv.cuni.cz/FSVEN-498.html.

Publikace členů IES FSV UK v MIT Technology Review

18.02.2015   |   Mgr. Drahomíra Glacová

Naši kolegové Ladislav Krištoufek a Michal Paulus dosáhli skvělého úspěchu. MIT Technology Review vydalo přehledový článek z jejich publikace „Worldwide clustering of the corruption perception“. Článek je dostupný online zde.

 

Gratulujeme!

 

BCG CONNECTION EVENT

18.02.2015   |   Ing. Šárka Bokočová

Are you ready to discover a career of challenge and reward?
 
The Boston Consulting Group is the world’s leading advisor on business strategy and the pioneer in strategy consulting. Join our connection event to meet experienced BCG consultants and get answers to your questions. Learn about BCG’s Crack the Case  interview training as well. Together we will develop the best in you.

Register by March online at here. If you have any questions, please contact vcelakova.daniela@bcg.com

Jaká je šance studovat na IES FSV UK?

17.02.2015   |   PhDr. Martin Gregor Ph.D.

S blížícím se termínem pro podání přihlášek na vysoké školy přinášíme zajímavou informaci o tom, jaká je šance na přijetí na IES FSV UK v závislosti na dosažených výsledcích ve SCIO testech. Při hodnocení uchazečů o studium používáme kombinovaný percentil, který je dán součtem 0,6 * MAT + 0,4 * OSP, kde MAT je percentil z testu z Matematiky a OSP percentil z testu z Obecných studijních předpokladů. V roce 2015 předpokládáme, že pro přijetí bude potřeba dosáhnout kombinovaného percentilu v přibližné výši 75-80. 

Více informací včetně přehledných grafů naleznete zde.

Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematických oborech

16.02.2015   |   Mgr. Eliška Šerhantová

Mezinárodní soutěž ve vědecké odborné činnosti v matematických oborech připravená českou a slovenskou matematickou společností nyní zahajuje svůj šestnáctý ročník. Závěrečné kolo proběhne v květnu v Bratislavě. Podrobnosti k soutěži, stejně jako informace, jak se do soutěže hlásit, naleznete zde. 

Přednáška na téma "Kam zmizí retailové banky?"

13.02.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

Prague Banking Club ve spolupráci s ČSOB vás zve na přednášku, která se zaměří na vývoj businessu v retailovém bankovnictví. Téma: Kam zmizí retailové banky? Přednášku povede pan Petr Jaroš, Head of ALM/Treasury v ČSOB. Těšíme se na vás v úterý 17. února od 17.50 v Era světě, Jungmannovo náměstí 767/6. Účast prosím potvrďte v následujícím odkazu

Informace k zápisům předmětů a k rušení zápisů

12.02.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

Vážené studentky a studenti, věnujte pozornost přiloženému dokumentu o dodatečném zapisování a škrtání předmětů. S ohledem na naprosto nekontrolovaný nárůst těchto žádostí v minulých dvou semestrech bude v následujícím semestru striktně dodržován postup upravený předpisy (viz příloha). Na žádosti je vždy nutné vyjádření garanta. 
Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti

Mimořádná data k ekonomii zdravotnictví

10.02.2015   |   PhDr. Martin Gregor Ph.D.

Díky spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR máme k dispozici unikátní množství dat o zdravotní produkci v České republice, včetně údajů o poskytovaných výkonech a spotřebovaném materiálu. Všechny databáze jsou v dostupné pouze v češtině. Kompletní seznam a popis databází, společně s postupem předání dat, najdete na stránce Databáze.

Mentoring úspěšně odstartoval

09.02.2015   |   Mgr. Eliška Šerhantová

Rádi bychom oznámili, že v tuto chvíli máme vybrané studenty a jejich mentory v novém projektu Mentoring. Zájem byl větší, než jsme očekávali, a proto se počet mentorů navýšil. Mentoři mají přidělené své studenty a studenti mají kontakty na mentory. Mezi mentory se nám podařilo získat zajímavé osobnosti z praxe. Za všechny jmenujme například Petra Gapka, hlavního ekonoma GE Money Bank, Davida Chmelaře, člena představenstva finanční skupiny Wüstenrot, Ladislava Fruehaufa, konzultanta v BCG nebo Ivonu Butcher, která má velmi zajímavou kariéru v USA a tento měsíc poskytne rozhovor jako absolventka měsíce. Přejeme vybraným studentům, aby z této příležitosti dokázali vytěžit maximum. 

ERASMUS+ 2015/2016

09.02.2015   |   PhDr. Lenka Šťastná Ph.D.

OZS informuje o možnostech studijních pobytů v zahraničí v rámci programu ERASMUS+. Termín podání přihlášek je pondělí, 16. února až pátek, 27. února v 15 hodin. Více informací najdete na webových stránkách OZS zde. Bližší informace o kritériích výběru na IES najdete zde.

Sháníme vyučujicí pro Introductory Statistics

06.02.2015   |   Ing. Šárka Bokočová

Pro výuku cvičení z Introductory Statistics  (sylabus je v prolinku titulku) sháníme cvičící. Podmínkou je ukončené bc. vzdělání a chuť učit. Samozřejmostí je finanční odměna. Zájemci nechť píší na mail: michal.cervinka@fsv.cuni.cz. 

Soutěž NF Neuron

05.02.2015   |   Ing. Šárka Bokočová

NF Neuron vyhlásil soutěž na podporu projektů základního výzkumu v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy pro vědce do 40 let. Žádost se podává prostřednictvím webového rozhraní do 31. března 2015. Termín oddělení vědy pro zaslání informace o přípravě projektu: 27. března 2015.

Ekonomie II: úvod do makroekonomie

05.02.2015   |   PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.

Upozorňujeme na možnost zapsat si v letním semestru úvod do makroekonomie vyučovaný v češtině (JEB004 -- Ekonomie II). Kurz navazuje na Ekonomii I (případně Principles of Economics I) a kromě uceleného úvodu do studia makroekonomie nabídne diskuzi o aktuálním vývoji v české a světové ekonomice ve vztahu k ekonomické teorii. Kurz také umožní osvojit si českou ekonomickou terminologii, se kterou se student během svého studia již nemusí setkat (vzhledem k tomu, že převážná část výuky probíhá v angličtině), ale která je důležitým předpokladem pro analytickou práci v tuzemsku.

Přečtěte si aktualizovanou verzi bookletu IES FSV UK A school with a difference

04.02.2015   |   Mgr. Drahomíra Glacová

Booklet A school with a difference představuje IES FSV UK nejen zahraničním zájemcům.
V jeho aktualizované verzi naleznete všeobecné informace o nabízených studijních programech a našich absolventech, o akcích pořádaných na půdě IES FSV UK a především o špičkovém výzkumu. Vybrané výzkumné práce jsou pak popsané ve větším detailu.

Introductory Statistics

04.02.2015   |   RNDr. Michal Červinka Ph.D.

V LS se otevírá nový povinný bakalářský kurz Introductory Statistics (JEB132) určený již pro studenty prvního ročníku. Společně s kurzem Statistics (JEB105), který bude od ZS 2015/16 v nové podobě, nahradí stávající dvojici povinných předmětů Statistics (JEB105) a Topics in Statistics (JEB127). Od AR 2015/16 bude JEB127 zrušen a již nebude vyučován. Studentům, kteří do ZS 2014/15 včetně nebudou mít obsolvován kurz Statistics vzniká povinnost absolvovat nově zavedenou dvousemestrální kombinaci. Kurz Introductory Statistics je bez prerekvizit a slouží jako prerekvizita pro Statistics. Studentům, kteří již absolvovali zkoušku Statistics, nebude zápis povolen.

MGR SZK 11.2.2015

04.02.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

Rozpis studentů na magisterské státní zkoušky najdete v prokliku.

Akademická angličtina I

03.02.2015   |   Ing. Šárka Bokočová

Kabinet jazykové přípravy v LS otevírá nový kurz Akademická angličtina I v pondělí od 11 hod v Jinonicích. V případě velkého zájmu bude otevřena další paralelka od 12:30. Prerekvizitou je absolvování odborné angličtiny předepsané pro daný obor. Více informací viz  zde. 

Reformulace věcného záměru zákona o oceňování

03.02.2015   |   Mgr. Drahomíra Glacová

IES FSV UK pomáhá Ministerstvu financí ČR při reformulaci věcného záměru zákona o oceňování. Konkrétně se na připomínkách formou konzultací podílí dr. Jiří Novák jako odborník na oceňování a dále prof. Michal Mejstřík jako zpravodaj komise pro hodnocení dopadů regulace RIA při Legislativní radě vlády. 

PORADA IES K ZAHÁJENÍ LETNÍHO SEMESTRU 2014/15

03.02.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

se koná dne 16.2.2015, 12:30-13:50 h v místnosti 109.
Program:
1/ úvodní slovo ředitele IES - PhDr. Martin Gregor, PhD. s aktuálními informacemi
2/ informace o bakalářských programech - Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
3/ informace o magisterských programech - Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
4/ informace o doktorském studiu - Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
5/ různé
Zveme všechny vyučující a zástupce IES Studentské komory AS FSV UK.

BCG CORPORATE FINANCE UNLIMITED 2015 M&A Workshop in Milan, March 20–22

02.02.2015   |   Ing. Šárka Bokočová

A deep-dive into M&A

Experience a real BCG project and gain insights into the full cycle of a live transaction.
Learn the methodologies and approach of the world's leading strategy consultancy.
We are seeking university students with a background in finance, economics, business, or similarly quantitative subjects.
 
More information & registration at cf-unlimited.bcg.com

Application deadline: February 15, 2015

BCG Prague Recruiting team

První číslo Czech Journal of Economics and Finance v roce 2015

02.02.2015   |   Ing. Šárka Bokočová

 První číslo Czech Journal of Economics and Finance v roce 2015 přináší násladující články:

The journal is published by Faculty of Social Sciences, Charles University and is currently edited by Roman Horváth (Editor-in-Chief), and Senior editors: Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (CERGE-EI), Ondřej Schneider (IES, IIF), and Laurent Weill (University of Strasbourg).

Byl vybrán nositel Alumni Chair pro rok 2015

01.02.2015   |   Mgr. Drahomíra Glacová

Letošním držitelem Alumni Chair  je Ladislav Krištoufek. Titul Alumni Chair je jednou ročně udělován představenstvem sdružení absolventů IES FSV UK. Rok 2015 je již pátým, kdy se Alumni Chair uděluje. Gratulujeme.

Nabídka ECB Traineeshipu pro magisterské a doktorské studenty

30.01.2015   |   doc. Roman Horváth Ph.D., ČSOB Corporate Chair

Evropská centrální banka nabízí několik Traineeshipů pro magisterské a doktorské studenty, např. Traineeshipy v DG-Economics jsou v divizích Prices&Costs  a Output&Demand, které mohou zajímat studenty se specializací na makroekonomii a ekonometrii. Některé pozice mají termín k přihlášení už na začátku února.

Informace z lednového zasedání Akademického senátu FSV UK

30.01.2015   |   PhDr. Jiří Kukačka

V prokliku naleznete zápis z lednového zasedání Akademického senátu FSV UK. Nejdůležitějšími body na programu byly: akreditace mag. oboru Mezinárodní teritoriální studia, Novelizace Pravidel pro organizaci studia na FSV UK (bod 6), změny Rigorózního řádu FSV UK (bod 7). Detaily naleznete v zápisu. V případě jakýchkoli dotazů či podnětů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

Studijní pobyty v zahraničí (mezifakultní dohody)

26.01.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí na univerzitách v USA, Hong Kongu, Koreji a v Rusku. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod v AR 2015/2016. Termín podání přihlášek je středa, 11. února 2015. Více informací najdete na webových stránkách OZS.

IES FSV UK již počtvrté obhájil prvenství mezi ekonomickými školami v žebříčku HN

22.01.2015   |   Ing. Petra Dědková

Stejně jako v minulých třech letech je i letos Institut ekonomických studií FSV UK nejlépe hodnocenou ekonomickou školou v ČR dle žebříčku Hospodářských novin.

Deník nejvíce ocenil světovost IES FSV UK a kvalitu vědecké práce. Především díky propracovanému systému zahraniční spolupráce a výuce převážně v angličtině má většina studentů šanci vyjet do zahraničí. O kvalitě výzkumu pak svědčí řada ocenění, která za své publikace naši kolegové pravidelně získávají. IES FSV UK má zároveň nejvíce doktorandů z hodnocených ekonomických škol.

Obhajoba prvenství je pozitivně vnímána i některými potenciálními zaměstnavateli našich absolventů, kteří žebříček považují za jedno z relevantních kritérií při porovnávání vzdělání jednotlivých uchazečů.

Kompletní žebříček nejlepších vysokých škol v ČR najdete v dnešním vydání Hospodářských novin, nebo na webu ihned.cz.

Sledujte program stáží

21.01.2015   |   Ing. Petra Dědková

V rámci služeb kariérního poradce byla rozšířená rubrika Nabídka stáží. V průběhu celého roku, tedy nejen školního, se zde nacházejí nabídky práce ve společnostech, kde studenti mohou uplatnit své školní znalosti a rozšířit je o tolik potřebnou praxi. Současně je možné za tyto stáže získat kredity v rámci bakalářského předmětu Internship JEB134. V nabídce je i několik stáží v zahraničí, za které zase mohou získat kredity studenti magisterského cyklu.

Mezi společnosti, které v loňském roce nabízely stáže nebo zkrácené pracovní úvazky vhodné pro studenty, patřily například ČSOB, Česká spořitelna, Deloitte, BCG, KPMG nebo i státní instituce jako Ministerstvo financí či Exportní a garanční pojišťovací společnost. V zahraničí se pak studenti mohli ucházet o pozice ve Světové bance, Evropském hospodářském a sociálním výboru nebo v Evropské komisi.

Přístup k 247 časopisům v oborech Economics, Finance, Business & Industry z nakladatelství Taylor & Francis

21.01.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

Studenti mají nově v tomto roce přístup k 247 časopisům v oborech Economics, Finance, Business & Industry z nakladatelství Taylor & Francis v tomto odkazu. 

Představujeme vám nový Newsletter IES FSV UK 2014

21.01.2015   |   Ing. Petra Dědková

V novém vydání našeho Newsletteru vás seznámíme se špičkovým výzkumem na našem Institutu v minulém roce. Rovněž přinášíme přehled o řadě ocenění našich studentů a absolventů v tuzemských i mezinárodních soutěžích. Představíme vám prof. Jakoba de Haana, hlavního hosta zářiové konference IES Economic Meeting, který hovořil o svém výzkumu a práci v nizozemské centrální bance. Spustili jsme nový web pro zájemce o studium, studujIES.cz. V neposlední řadě se dozvíte o práci naší kariérní poradkyně a studentského E-klubu.

Přejeme Vám příjemné a inspirativní čtení.

Fond mobility UK 2015

20.01.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

OZS informuje  o možnost získání prostředků z Fondu mobility UK pro výjezdy do zahraničí v zimním semestru 2015/2016. Více informací najdete na webových stránkách OZS: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1334.html

Studentské peníze: Podávání žádostí

20.01.2015   |   Ing. Dagmar Schnellerová

Studentská komora Akademického senátu FSV UK plánuje přidělovat prostředky z fondu Studentských peněz na únorovém zasedání AS FSV UK. Deadline pro podávání žádostí je v sobotu 31. 1. 2015 ve 12.00. Prostředky slouží k podpoře studentského života na FSV UK. Žádosti, prosím, podávejte v elektronické podobě na e-mail studentskepenize@fsv.cuni.cz. Součástí žádosti musí být návrh rozpočtu akce. Prezentace projektů proběhne před zasedáním AS FSV UK dne 3. 2. 2015. Detaily naleznete na zde.

Den otevřených dveří proběhl za velkého zájmu studentů

19.01.2015   |   Ing. Petra Dědková

Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií FSV UK v Opletalově ulici proběhl v pátek 16. ledna.  Ředitel IES FSV UK Martin Gregor se ve své prezentaci podělil se studenty o důležité informace týkající se studia, upozornil na novinky a vyjmenoval příležitosti, které na ně čekají. Zástupci studentské organizace E-klub následně představili všechny akce, které pro budoucí studenty připravili, a všem přítomným předali důležité rady, jak zvládnout náročné studium.  Na oficiální prezentace navazovala neformální diskuze. 

Po celý den byla otevřena celá budova IES FSV UK a všichni zájemci si tak mohli prohlédnout přednáškové místnosti, knihovnu a počítačové učebny.

DART – Doctoral Program in Accounting, Reporting, and Taxation

15.01.2015   |   PhDr. Martin Gregor Ph.D.

We invite excellent students to apply for our accounting doctoral program DART, starting its next round on October 1, 2015. DART specializes in the area of accounting, reporting, and taxation with a focus on economics-based research, applying quantitative research methods and modeling. It is a joint PhD program of two major Austrian Universities, located in Graz and in Vienna. The program is fully taught in English and covers all areas of accounting research. Admission is open and will continue until all positions are filled. Applications should be received at by March 31, 2015 at latest. Early application is strongly encouraged. DART website: http://www.dart.ac.at.

Univerzitní Maraton: Běh o pohár rektora Univerzity Karlovy – sestavte štafetu FSV

14.01.2015   |   Ing. Šárka Bokočová

Dejte dohromady tým 4 lidí a poběžte onu jedinečnou vzdálenost 42 kilometrů ve formě štafety v dalším ročníku Univerzitního maratonu, jehož hlavním patronem je Univerzita Karlova v Praze.
FSV UK podpoří štafety svých studentů a uhradí 50% startovného. Pokud chcete přihlásit štafetu studentů FSV, kontaktujte Sylvii Fišerovou na e-mailu sylvie.fiserova(at)fsv.cuni.czUniverzitní maraton - Běh o pohár rektora UK

Den otevřených dveří již 16. ledna

12.01.2015   |   Ing. Petra Dědková

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na IES FSV UK na Den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek 16. ledna 2015. Budova bude otevřena od 9 hodin, program zahájíme v 9:30.

O užitečné informace, rady a tipy se podělí ředitel IES FSV UK Martin Gregor a garant bakalářského programu Tomáš Cahlík. Jak vypadá studentský život Vám přiblíží zástupci studentského klubu, kteří také představí nejdůležitější akce akademického roku.

Celý den bude budova IES FSV UK v Opletalově ulici 26, Praha 1, volně přístupná. 
Přijďte se zeptat na vše, co Vás zajímá, těšíme se na Vás!

Program Dne otevřených dveří naleznete zde.
Podrobnější informace o studiu na IES FSV UK naleznete na webu studujIES.cz nebo na stránce Zájemci o studium.

KPMG International Case Competition - přihlášky do 18. 1.

12.01.2015   |   Mgr. Eliška Šerhantová

Do neděle 18. 1. se můžete hlásit do soutěže KPMG International Case Competition. Soutěž je určena především studentům 4. a 5. ročníků, kteří mají možnost si vyzkoušet práci na projektech a vývoj inovativních řešení v praxi. Vítězné národní teamy se zúčastní mezinárodního finále, které proběhne v Dubaji. Podrobnosti naleznete zde.

|<  <<  <  1-40  41-80  81-120  121-160  161-200  201-240  241-280  281-320  321-360  >  >>  >|