Doktorský program Ekonomie

Doktorský program "Ekonomie":

 • je zaměřen na ekonomickou teorii a její aplikace v ekonomických a finančních analýzách
 • základ tvoří studium metodologie moderní mikroekonomie, makroekonomie, ekonometrie a financí
 • soustředí se na problematiku modelování a analýz ekonomických procesů a chování ekonomických subjektů
 • studium probíhá převážně plněním výzkumných aktivit ve zvolené vědní oblasti – výsledky pak tvoří disertační práci
 • studenti během svého studia musí publikovat alespoň dvě výzkumné práce v časopisech indexovaných v databázi Scopus
 • studenti se podílí na výuce vedením seminářů
 • studenti dále plní výzkumné aktivity formou žádosti o granty nebo účastí na výzkumných konferencích či seminářích
 • vybraní doktorští studenti se mohou prostřednictvím Centra doktorských studií (CDS) zapojit do organizace doktorského studia na IES a stát se již během studia akademickým pracovníkem IES s dodatečnou finanční podporou. Do výběrového řízení se mohou přihlásit i studenti hlásící se do 1. ročníku studia
 • výzkumné práce studentů získávají pravidelně prestižní ocenění (Global Development Network Award, Olga Radzyner Award, Cena ministryně školství ČR, Česká hlava, Cena České společnosti ekonometrické, a další viz část Absolventi)
 • výzkum studentů je publikován v uznávaných mezinárodních odborných časopisech (American Economic Review, Journal of Economic Dynamics and Control, Review of World Economics)
 • cílem doktorského studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky zejména pro akademickou sféru, veřejný sektor, finanční a bankovní sektor a mezinárodní instituce
 • možnost studentské mobility v rámci smluvních partnerů projektu GEMCLIME

Příklady uplatnění absolventů doktorského programu IES FSV UK:

Akademie

Centrální bankovnictví

Mezinárodní organizace

 • Petr Jakubík,  Financial Stability Team Leader, European Insurance and Occupational Pensions Authority - absolvent 2012
 • Anton Marcinčin, Country Economist, World Bank  – absolvent 1999
 • Martina von Terzi, Economist, European Commission, DG-ECFIN  – absolvent 2011

Finance

Podniková sféra

 • Patrik Bauer, New Ways of Working Program Manager, Innogy – absolvent 2004
 • Radek Laštovička, Manager, Ernst & Young  – absolvent 1999
 • Jan Průša, PIA Manager, Jablotron - alumni 2013

Více informací

 

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB