Vědecko-pedagogická rada

Vědecko-pedagogická rada je poradním orgánem ředitele. Je tvořena předsedou rady, ředitelem institutu, zástupcem ředitele, vedoucími kateder, garanty studia a předními externími vědeckými pracovníky, pedagogickými pracovníky a zástupci z praxe. Zabývá se strategickými otázkami rozvoje, orientací vědy a výzkumu a zaměřením studia ve všech jeho formách.

Externí členové

Dr. Zdeněk Drábek: Independent adviser following his retirement as Senior Adviser in the World Trade Organization (1994-2007). He was educated in Prague, Cambridge and Oxford. He founded and chaired Department of Economics at the University of Buckingham (1978-80) and co-founded Joint Vienna Institute (1996), a training institute of the World Bank, IMF, BIS, OECD, WTO and EBRD. He had worked in the World Bank (1983-1990) and served as the Chief International Negotiator for the Czechoslovak Government (EU and GATT 1990-94). He published widely in major professional economics journals and authored or co-authored 11 books and more than 100 scholarly articles.
PhDr. Tomáš Honěk: Předseda představenstva sdružení absolventů IES Alumni a konzultant v mezinárodní poradenské společnosti McKinsey and Company. Od roku 2007 radí vrcholovému managementu předních institucí v bankovnictví a energetice. Pracoval pro klienty v Belgii, České republice, Itálii, Rakousku, Rusku a na Slovensku. Do roku 2006 působil jako investiční analytik ve společnosti AMCICO AIG Life, kde se podílel na řízení $500 milionového portfolia. V roce 2007 získal na IES rigorózní titul s vyznamenáním a pochvalou děkana za vynikající diplomovou práci. Dále absolvoval MBA na Harvard Business School.
Mgr. Karel Janeček, MBA., Ph.D.: Předseda představenstva společnosti RSJ, zakladatel společnosti RSJ a zároveň její největší akcionář. Ve společnosti zodpovídá za obchodování na derivátových burzách. Vytváří matematické modely, stanovuje strategii a podílí se na vyhledávání nových příležitostí. Publikuje v prestižních vědeckých časopisech v oblasti aplikací stochastické analýzy. Specializuje se na optimální řízení ve finanční matematice. V letech 2004-2005 jsem působil jako vědeckovýzkumný pracovník na Rakouské akademii věd. Nyní přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK.
PhDr. Tomáš Jaroš: Executive Director, Retail Banking Design in ČSOB (KBC Group). Tomáš joined ČSOB in 1999. In 2006, he was promoted to the Executive Director level being first responsible for Comprehensive Business & Marketing Support. In 2012-2014, he managed Consumer Finance in the Czech Republic. Currently, he is in charge of Multi-brand Retail Banking Design and its strategic positioning. Tomas holds a PhDr. title in Economics from Charles University (2000). He was awarded Karel Engliš Prize for the outstanding Master Thesis and excellent studying results. In 2000-2004, he led tutorials in Econometrics, Capital Markets and Financial Management at the IES. Tomas also attended executive courses at Vlerick Business School in Gent and Leuven.
Ing. Martin Kálovec, Ph.D.: Partner & Managing Director, BCG Prague. He joined the BCG Prague office in 2001. Prior to that he worked as a researcher and lecturer in economics, game theory and industrial organization, and as a strategy consultant at a leading management consulting firm. Martin Kálovec works with telecommunications and financial services clients, mainly in Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary and Germany and North America. He spent a year in North American region as a BCG Ambassador working with leading telecommunication and pharmaceutical companies. Martin holds Ph.D in Economics from CERGE-EI in Prague, M.A. degree in International trade from Prague School of Economics and was visiting student at Stanford University.
Mgr. Vladimír Kreidl: Board Member and Chief Officer for Retail Banking (Raiffeisenbank). Vladimír is known for his early engagement as the chief economist of Patria Finance in the 1990s; later he became a co-founder and director of Patria Online. Then he moved to McKinsey & Company to work on various banking and insurance projects. In that position, he also cooperated with the Raiffeisen group, mainly in respect of the successful integration of eBanka, development of corporate banking or the launch of Friedrich Wilhelm Raiffeisen private banking. He joined Raiffeisenbank in October 2013. He graduated from Faculty of Social Sciences and London School of Economics (LSE).
doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D.: Člen bankovní rady ČNB od 13. února 2011. Ve své výzkumné práci se specializuje na ekonomii transformace, ekonometrii, aplikovanou mikroekonomii, struktury trhu, správu a řízení podniků, konkurenceschopnost, monopoly a vztah ekonomie a životního prostředí. Od roku 1993 působí v Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR (NHÚ AV ČR). V roce 2002 byl zástupcem ředitele pro vědu a v letech 2003-2008 zastával pozici ředitele NHÚ AV ČR a CERGE UK. Od srpna 2010 do února 2011 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a od listopadu 2010 do února 2011 dozorčí rady energetické společnosti ČEZ.
Mgr. Jan Marek: Partner, Deloitte. He leads the valuation and financial modeling team in the whole Central Europe. He joined Deloitte in 2000 and specialises in valuation and financial modelling for litigation, transaction, transfer pricing and regulation purposes. Jan has led projects in a number of European countries, USA, as well as in Ethiopia and Iraq. Prior to joining Deloitte, Jan worked as a portfolio manager and stockbroker at the Prague Stock Exchange. He graduated from the Faculty of Social Sciences. Jan is the president of the European chapter of the American Society of Appraisers and a member of the Committee for experts at the Czech Ministry of Justice.  Jan is a member of the Business Valuation Board at the International Valuation Standards Council, which is a not-for-profit organisation that produces and implements universally accepted standards for the valuation of assets.
Mgr. Pavel Nepala: Managing Partner, RENOMIA, a. s.Absolvoval Institut ekonomických studií FSV UK v Praze, účastnil se vzdělávacího programu na Sorbonne, Université Paris. V současné době je spolumajitelem a Managing Partnerem společnosti RENOMIA, a. s., která je vedoucí makléřskou společností pro podniky v oblasti pojištění, likvidace škod a risk managementu na českém trhu. Zde se věnuje zejména strategickým otázkám v oblasti mezinárodní spolupráce, marketingu, obchodu a informačním technologiím. Je členem Board of Directors přední světové sítě pojišťovacích makléřů Worldwide Broker Network (WBN) a reprezentuje RENOMIA, a. s. v dalších nadnárodních organizacích. Je členem správní rady Nadace Terezy Maxové dětem.
Ing. Tomáš Varcop, MBA: Člen představenstva RWE Česká republika a.s. a předseda jednatelů RWE Energie s.r.o. Je členem dozorčích rad Severomoravské plynárenské, a.s.,  Východočeské plynárenské, a.s. a Jihomoravské plynárenské, a.s. V letech 2003 – 2007 působil jako ředitel divize obchodu a prodeje společnosti Západoslovenská energetika, a.s., byl členem představenstva společnosti ZSE Energia, a.s. V letech 1993 – 2002 působil v poradenské společnosti Accenture, kde pracoval pro klienty v oblastech elektroenergetiky a plynárenství. Pracoval na projektech ve Velké Británii, Německu, Finsku, Slovensku, Polsku, Maďarsku. Vystudoval VÚT v Brně a MBA program na University of Pittsburgh.

Interní členové

Ke stažení

Prezentace pro VPR: 201620152014201320122011

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY