Aplikovaný výzkum a týmy

Aplikovaný výzkum

  • Ekonomie v hospodářské soutěži a regulaci: Zpracováváme znalecké posudky, studie a expertízy z oboru soutěžní a regulatorní ekonomie.
  • Finanční analýza a oceňování: Nabízíme participaci na projektech, které zahrnují ocenění firem či jejich částí, vypracování expertního stanoviska k ocenění firmy, odhad ceny kapitálu firem či vypracování stanoviska k dopadům legislativních a regulačních změn v oblasti oceňování.
  • Finanční ekonometrie: Nabízíme konzultace, poradenství, metodickou pomoc, kvantitativní analýzy a školení, zejména v oblastech pokročilé statistické analýzy dat, finanční ekonometrie, měření rizika a vyhodnocení kreditního rizika.
  • Hodnocení efektivity a produktivity: Nabízíme analýzu efektivity či produktivity firem (homogenních poboček), veřejných institucí či samosprávních jednotek na základě dodaných údajů.
  • Makroekonomická politika: Jsme schopni zpracovat komplexní analýzy makroekonomického prostředí a finanční stability. Umíme zpracovávat velká data a využít je pro naše 
analýzy. 
Jako jediná akademická instituce v ČR se pravidelně účastníme Kolokvia MF ČR k makroekonomickému vývoji.

Výzkumné týmy

Zdroje pro další výzkum

  • Early Warning Indicators: nový datový soubor obsahující bankovní, dluhové a měnové krize ve 40 rozvinutých zemích v letech 1970-2010; společné dílo ČNB a IES FSV UK.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance