Volební lavička: výzkum o roli informací na politických trzích výzkumníků IES FSV UK, CERGE-EI a Bocconi University

Volební lavička (www.volebnilavicka.cz) slouží voličům i politikům. Je to místo setkávání a chce přispět ke zlepšení veřejné správy naší země. Byla vytvořena týmem výzkumníků, kteří pracují na Univerzitě Karlově a Akademii věd ČR.

Politici a političky kandidující do komunálních voleb 2018 zde dostávají prostor představit své zkušenosti, programové priority a zajímavosti ze života svého i ze života obce. Přehledně zpracované informace umožní voličům porovnat si kandidáty a kandidátky z různých stran a hnutí v dané obci. Pokud si chcete ujasnit koho volit či představit své plány pro obec, jste tu správně. Užijte si seznamování. Držíme palce všem.

Důvody proč bychom si měli přisednout na Volební lavičku

 • Komunální volby rozhodují o našem nejbližším okolí, jejich vliv je nedoceňovaný.
 • Na Lavičce potkáme voliče a politiky ze své obce. 
 • Kandidáti a kandidátky jsou představeni na jednom místě. 
 • Můžeme si přehledně porovnat jejich plány pro obec a nahlédnout do jejich každodenního života.
 • Lepší informovanost voličů a dostupnější možnost prezentace kandidátů a kandidátek může vést k lepší správě naší obce.

Proč Volební lavička vznikla?

Koho volit? Tuto otázku řeší většina z nás před každými volbami, ať už jdeme volit prezidenta, Parlament, Evropský parlament nebo obecní zastupitelstvo.

Informace se na nás valí ze všech stran, málokdo čte podrobně volební programy. Vybrat si správně je časově náročné a často si nejsme jisti, jestli jsme něco neopomenuli.

Došlo nám, že potřebujeme větší jednoduchost, dostupnost a transparentnost informací jak pro nás voliče, tak pro politiky. Rozhodli jsme se vytvořit webovou stránku „Volební lavička“ jako platformu, na níž přehledně shromáždíme důležité informace a která umožní voličům a kandidátům se lépe orientovat, prezentovat své názory a rozhodovat se. Služby Volební lavičky jsou pro všechny uživatele a kandidáty zdarma.

Volební lavička obsahuje informace o všech volbách do magistrátů a o obcích, v nichž žije více než 60 % voličů. Z kapacitních důvodů bohužel nejsme schopni tuto službu poskytnout ve všech obcích, většinou se jedná o obce s méně než dvěma tisíci oprávněných voličů. Občanům a kandidátům v těchto obcích se omlouváme. 

Výzkumné cíle  

Volební lavička rovněž slouží k naplnění výzkumných cílů. Nízká volební účast představuje pro fungování demokracie významný problém. Zejména o komunální volby jeví voliči malý zájem už pravidelně. Jednou z velkých bariér pro ochotu volit může být obtížný přístup k informacím a čas či úsilí, které musejí voliči vynaložit, aby si relevantní informace posbírali a kandidát(k)y porovnali. Výzkumný projekt si dává za cíl zjistit, zda vylepšení a zjednodušení přístupu k informacím o kandidátech do obecních zastupitelstev může voliče před volbami aktivizovat, a jaké typy informací o kandidátech a kandidátkách voliče zajímají. Dalším cílem je kvantifikovat, jaký program politická hnutí voličům nabízejí a jak se liší na základě charakteristik obcí.

Výzkumný projekt je financovaný z výzkumného grantu European Research Council (ERC) v Rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 (grant agreement No 678081) Filipa Matějky na Národohospodářském ústavu AV ČR.

 

Tým Volební lavičky 

Vedoucí  týmu

 • Filip Matějka – výzkumník na CERGE-EI (společném pracovišti Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.)

 • Michal Bauer – výzkumník na CERGE-EI a na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

 • Julie Chytilová – výzkumnice na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na CERGE-EI

 • Guido Tabellini – výzkumník na Bocconi University

Vedoucí PR

Organizace 

 • Zuzana Matějková 

 

Tým studentů (IES FSV UK a CERGE-EI)

 • Šimon Appelt

 • Lukáš Bíro

 • Jakub Bobysud

 • Michal Bodický

 • Miroslav Fil

 • Lukáš Janásek

 • Jan Klásek

 • Martin Kosík

 • Michal Kotrč

 • Jan Malecha

 • Tereza Michálková

 • Pavla Mikulíková

 • Martin Moldan

 • Matúš Pravda

 • Rastislav Rehák

 • Josef Simpartl

 • Daniel Štancl

 • Anna Umlaufová

 

Vývoj webu

 • Rebel&Glory, s.r.o. 

 

Volební lavička v přehledné formě zprostředkovává názory politiků a političek. Tým Volební lavičky, stejně tak i všechny instituce, kde členové týmu pracují či které projekt financují, nenesou žádnou odpovědnost za pravdivost a věcnou správnost informací poskytnutých kandidáty a kandidátkami na Volební lavičce.

Disclaimer: Názory a stanoviska vyjádřené ve výstupech projektu jsou výlučně názory členů projektového týmu a neměly by být přisuzovány IES FSV UK, CERGE-EI, CERGE UK nebo Národohospodářskému ústavu AV ČR, v. v. i.
(The views and opinions expressed in this project are the author's only and should not be attributed to IES FSV UK, CERGE-EI, CERGE Charles University, or the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences.)

 

 

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance