Interní členové

    Akademické funkce Odborné zaměření
doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D. Associate Professor Finanční ekonomie, ekonometrie
PhDr. Michal Bauer Ph.D. Assistant Professor Hospodářský rozvoj chudých zemí, rozhodování jednotlivce, experimentální ekonomie
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D. Assistant Professor makroekonomie, institucionální ekonomie
Martin Burda M.A., Ph.D. Research Fellow Ekonometrie
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc. Associate Professor Makroekonomie, Hospodářský rozvoj a růst, Srovnávací ekonomie, Integrace, Naukometrie
RNDr. Michal Červinka Ph.D. Senior Lecturer oligopoly markets; Nash and generalized Nash equilibria; modern variational analysis; nonsmooth optimization; sensitivity analysis of generalized equations
doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D. Associate Professor, Head of Department of Institutional Economics, Director of Undergraduate Studies Behaviorální ekonomie, Experimentální ekonomie, Ekonomie rozvoje, Formování sociálních preferencí, Vztah k času a sebekontrola, Individuální a skupinové rozhodování, Diskriminace
prof. Ing. Oldřich Dědek CSc. Professor, Head of Department of Macroeconomics měnová politika, evropská integrace
doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D. Senior Lecturer hospodářské dějiny
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D. Associate Professor finanční stabilita, mezinárodní finance, politická ekonomie, přímé zahraniční investice, podnikové finance
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D. Director, Associate Professor aplikovaná mikroekonomická teorie, organizační ekonomie, ekonomie a politika
doc. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D. Associate Professor International trade, Macroeconomics, Monetary policy, Energy economics, Meta-analysis
PhDr. Zuzana Havránková Ph.D. Postdoctoral Researcher Efficiency analysis, meta-analysis, resource and energy economics
PhDr. Michal Hlaváček Ph.D. Senior Lecturer Makroekonomie
Ing. Monika Hollmannová Senior Lecturer, Chief Administrator účetnictví
doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D. Associate Professor makroekonomie, monetární ekonomie
prof. Roman Horváth Ph.D., ČSOB Corporate Chair Professor, Head of Department of European Integration and Economic Policy, Director for Research Monetary Policy, Political Economy, Finance
doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D. Associate Professor finanční stabilita, kreditní riziko, bankovnictví, pojišťovnictví, finační regulace a dohled
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D. Professor, Head of Department of Microeconomics mikroekonomie bankovnictvi, resource economics
Petr Janský Ph.D. Assistant Professor International economics, development economics, public finance, tax, international corporate tax avoidance, tax havens, illicit financial flows, income inequality.
PhDr. Jiří Kameníček CSc. Senior Lecturer Mikroekonomie a chování, Lidský kapitál, Personální management.
Ing. Irena Kemény Senior Lecturer Účetnictví, daňové systémy
prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc. Professor, Head of Department of Finance Applied economics and econometrics, International money and finance, Transition and European integration, Corporate performance and governance, Nonlinear procedures
prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek Ph.D., MSc., MBA Professor monetary economics, macroprudential policy, fiscal policy, European integration
Mgr. Vědunka Kopečná Junior Researcher Makroekonomie a Monetární ekonomie, Energetická ekonomie, Trh práce, Ekonomické modelování
PhDr. Václav Korbel Junior Researcher Experimentální ekonomie, Behaviorální ekonomie, Ekonomie vzdělávání, Aplikovaná mikroekonometrie
Ing. Ivo Koubek Senior Lecturer Mikroekonomie
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D. Associate Professor Finanční ekonometrie, ekonofyzika, efektivita finančních trhů, dlouhá paměť, fraktalita, multifraktalita, krachy na finančních trzích
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D. Postdoctoral Fellow Financial Econometrics, Behavioral Finance and Macroeconomics, Heterogeneous Agent Models, Agent-Based Simulations in Economics, Financial Crashes, Multifractality
Mgr. Jindřich Matoušek Junior Researcher Behavioral and experimental economics, Market structure, Auctions, Market imperfections
prof. Ing. Michal Mejstřík CSc. Professor, Director of Master Studies, Chairman of Advisory Board finanční trhy, podnikové finance, bankovnictví
Mgr. Ing. Matěj Nevrla Junior Researcher Finanční ekonometrie, analýza časových řad, výpočetní finance
Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair Assistant Professor finanční účetnictví, podnikové finance, oceňování podniků,
Mgr. Michal Paulus Junior Lecturer Mezinárodní ekonomie, mezinárodní politická ekonomie, obchodní politiky, ekonomie zdravotnictví, variace zdravotních úkonů
Mgr. Magda Pečená Ph.D. Senior Lecturer Bankovnictví
Mgr. Barbara Pertold-Gebická M.A., Ph.D. Assistant Professor Labor Economics, Applied Microeconometrics
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D. Associate Professor veřejné finance, politická ekonomie, evropska integrace
Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D. Senior Lecturer Teorie mezinárodního obchodu, input-output analýza, čínská ekonomika
PhDr. Lenka Šťastná Ph.D. Senior Lecturer Lokální veřejné finance
PhDr. Natálie Švarcová Ph.D. Vice Dean for Finance veřejné finance, evropská ekonomická integrace
doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D. Associate Professor bankovnictví, finanční deriváty, regulace finančních trhů, risk management, ochrana spotřebitele
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc. Professor teorie veřejné volby, ekonomie evropské integrace, mikroekonomie, teorie her
PhDr. Pavel Vacek Ph.D. Senior Lecturer ekonomie hospodářské soutěže, mezinárodní obchod a finance, hospodářská politika
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. Professor, Director of Graduate Studies robustní ekonometrie a statistka
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc. Professor Teoretická ekonomie, kvantitativní finance a dynamická ekonometrie
PhDr. Jana Votápková Junior Researcher Analysis of Healthcare Markets; Production; Fertility, Child Care; Size and Spatial Distributions of Regional Economic Activity
Mgr. Jan Žáček Junior Researcher makroekonomie, monetární ekonomie
Mgr. Diana Žigraiová Junior Researcher Corporate Finance and Governance, Financial Institutions and Services, Macroeconomics and Monetary Economics, Wage, Compensation and Labour Costs

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY