ACCA akreditace

Asociace profesních účetních ACCA udělila IES FSV UK akreditaci na vybrané studijní programy. Viz Exemption Accreditation Certificate.

Nově jsou akreditované obory v českých i anglických programech:

  • Bakalářský program Ekonomie a Finance
  • BA Economics and Finance (BEF)
  • Magisterský program Ekonomie a Finance
  • MA Economics and Finance (MEF)

Absolventi těchto programů získávají právo na uznání složení tří zkoušek prvního stupně ACCA kvalifikace (F1-F3).

Akreditace je platná pro absolventy od 1. ledna 2017 (původní akreditace pouze pro české programy je platná od 1. ledna 2012) a jedná se o celkově třetí ACCA akreditovanou univerzitu v České republice. Již v minulosti proběhly akreditace Vysoké školy ekonomické a University of New York Prague.

Cílem akreditací je ulehčit studentům vybraných institucí přístup k mezinárodně uznávané kvalifikaci profesních účetních ACCA. Asociace přitom pečlivě zkoumá sylabus předmětů a studijních programů. Jeho sladění se sylabem ACCA je často nelehký a časově náročný projekt.
Pro další informace kontaktujte českou pobočku ACCA.
 

ACCA je účetní kvalifikace, jejíž sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako základ pro globální kvalifikaci účetních. Profesní kvalifikace ACCA je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví a na Mezinárodních auditorských standardech.

 

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY