CFA Institute Recognition

CFA Institute University Recognition Program

Studijní programy IES FSV UK se kvalifikovaly do prestižního CFA Institute University Recognition Programu od společnosti CFA Institute. Jako první v ČR v roce 2013  získaly uznání český bakalářský a magisterský program Ekonomie a finance. V roce 2015 byly do programu přijaty i anglické programy Bachelor in Economics and Finance a Master in Economics and Finance.

Status uznaného programu získává škola, pokud daný program pokrývá alespoň 70% tzv. Candidate Body of Knowledge (CBOK), vedoucího k profesnímu titulu CFA (tzv. CFA Program).

Seznam uznaných univerzit z celého světa a další informace o CFA jsou na stránce programu.

Awareness Scholarships

Díky uznání CFA má IES FSV UK možnost udělit každý rok tři stipendia CFA Program Awareness Scholarships dle následujícího schématu: Awareness Scholarship Official Rules. Stipendia snižují poplatky za zápis a složení zkoušky na US$350.

Uzávěrka přihlášek je 19. ledna 2017 23:59. Své přihlášky zasílejte na adresu jiri.novak@fsv.cuni.cz.

Přihláška musí obsahovat:

  • CV
  • výpis ze SIS
  • motivační dopis (1 strana)

Úspešní žadatelé budou informováni e-mailem do dvou týdnů po uzávěrce přihlášek a budou požádáni, aby vyplnili tzv. Verification Form.

Více informací na stránce stipendia.

CFA Research Challenge

V roce 2016 vyhrál tým studentů IES FSV UK - Pavel Růžek, Tomáš Juchelka, Robert Kaplan, Robert Ševinský a Ondřej Sláma - 1. místo v národním finále soutěže CFA Research Challenge. Rozhovor s Robertem Kaplanem o účasti v regionálním kole v Chicagu a o tipech pro budoucí soutěžící si můžete přečíst zde

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY