Shahriyar Aliyev MSc.

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Monetary Policy, Fiscal Policy and Economic Growth
Členství: Doktorandi, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář: 602
Email: 48097242@fsv.cuni.cz
Telefon: +420608644007

Další informace

PhD studium

Školitel: prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.

Rok začátku PhD studia: 2018
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba: 2022

Vědecká práce:
"Effects of Unconventional Monetary Policies on Sectoral Commodity Prices"

Disertační téma:
Real Economy Effects of Unconventional Monetary Policies

Disertační teze:

Volitelné předměty (absolvované):
2018/19 - WS/SS -Economics and Law in Banking and Finance I
2019/20 - WS - JED414 Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance I

Životopis

Vzdělání

2011-2013 - MSc in Economics and Institutions, Philipps University of Marburg, Germany

2007-2011 - BSc in International Economics, Qafqaz University, Azerbaijan

Odborná praxe

2017 Feb ─ 2018 Sep - Lecturer at World Economy Department, Baku Engineering University, Azerbaijan
+ Internship Manager and Academic Advisor of Bachelor students at World Economy Department
2015 Sep ─ 2017 Feb, Lecturer at World Economy Department, Qafqaz University, Azerbaijan
2013 Sep – 2015 Sep, Teaching Assistant at World Economy Department at Qafqaz University, Azerbaijan

Nabídka témat závěrečných prací

Semestrální práce

Unconventional Monetary Policy, Economic Growth, International Trade and Fiscal Policy.

Bakalářské práce

Unconventional Monetary Policy, Economic Growth, International Trade and Fiscal Policy.

Diplomové práce

Unconventional Monetary Policy, Economic Growth, International Trade and Fiscal Policy.

Ke stažení

CV
ISP - 2019-2020

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance