Shahriyar Aliyev MSc.

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Monetary Policy, Fiscal Policy and Economic Growth
Členství: Doktorandi, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář:
Email: 48097242@fsv.cuni.cz
Telefon: +420608644007

Další informace

PhD studium

Školitel: prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.

Rok začátku PhD studia: 2018
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:

Disertační téma:

Disertační teze:

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Nabídka témat závěrečných prací

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB