Mgr. Krenar Avdulaj

Fotografie

Odborné zaměření: Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Semiparametric and Nonparametric Methods: General; Forecasting and Prediction Methods
Členství: Doktorandi, Katedra makroekonomie a ekonometrie

Kontakt

Kancelář:
Email: ies [DOT] avdulaj [AT] gmail [DOT] com
Telefon:
Osobní www stránka: http://ideas.repec.org/e/pav32.html
Konzultační hodiny: by appointment

Další informace

Asistent

JEB045 - Financial Management

PhD studium

Školitel: PhDr. Jozef Baruník Ph.D.

Rok začátku PhD studia: 2010
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky: 01/2014
Malá obhajoba: 21 October 2015
Velká obhajoba: 2016 Download final version

Vědecká práce:

Disertační téma:
Essays in Financial Econometrics

Disertační teze:
See the dissertation

Volitelné předměty (absolvované):
2012 (WS) Quantitative Methods I
2010 - (WS + SS) NDES - Nonlinear Dynamic Economic Systems

Životopis

Člen organizací

PhD Candidates
Society for Computational Economics
Computational and Financial Econometrics (CFEnetwork)
DYME - Dynamic Models in Economics - Excellence Project

Vzdělání

2010 + PhD candidate
2008-2010 Mgr. (MSc. equivalent) in Economics and Finance, IES FSV UK

Odborná praxe

2013-present - Teaching Assistant of JEM005-Advanced Econometrics .
2011-2012 - Teaching Assistant of JEB110-Econometrics II.
2010-present - Teaching Assistant of JEB045-Financial Management .
2010-2012 - Teaching Assistant of JEM037-Financial Markets.

Veřejné aktivity

2010+ reviewer of the Czech Journal of Economics and Finance
Supervisor of diploma thesis: Currently 3 students in Master Programme

Ocenění

2013 1st place in the Energy Economics Contest (with J. Baruník)

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

My research interest is in Econometrics of Financial Markets. Prefered (applied) topics are:

Topics on Econometrics of financial time series.

Diplomové práce

My research interest is in Econometrics of Financial Markets. Prefered (applied) topics are:

Topics on Econometrics of financial time series.

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 2/0
Oceněné:

Partneři

ČSOB

Deloitte

Remonia, a.s.
ČEZ

Sponzoři