Mgr. Václav Brož

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Applied Econometrics, Financial Stability, Monetary Policy
Členství: Doktorandi, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář:
Email: vaclav [DOT] broz [AT] gmail [DOT] com
Telefon: +420 224 414 399
Konzultační hodiny: po dohodě

Další informace

PhD studium

Školitel: prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.

Rok začátku PhD studia: 2017
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:
Paper on inflation convergence in the European Union

Disertační téma:
Topics in Central Banking

Disertační teze:
coming soon

Volitelné předměty (absolvované):
2017/2018 WS: JED414 Quantitative methods I

Životopis

Nabídka témat závěrečných prací

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY