RNDr. Michal Červinka Ph.D.

Akademická funkce: assistant professor
Odborné zaměření: oligopoly markets; Nash and generalized Nash equilibria; modern variational analysis; nonsmooth optimization; sensitivity analysis of generalized equations
Členství: Interní, Katedra makroekonomie a ekonometrie

Kontakt

Kancelář: O408(IES), 225(UTIA)
Email: cervinka [AT] utia [DOT] cas [DOT] cz
Telefon: +420 26605 2345
Osobní www stránka: http://www.utia.cas.cz/people/cervinka
Konzultační hodiny: Tuesdays 9:00-10:50 room IES-408 (starting from March 2014) - please email me first - other time is also possible

Další informace

Předměty

Garant

JEB132 - Introductory Statistics
JEB105 - Statistics
JEB127 - Topics in Statistics

Vyučující

JEB132 - Introductory Statistics
JEB105 - Statistics
JEB127 - Topics in Statistics

Životopis

Vzdělání

2003 - 2008: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague & ÚTIA AV ČR, Ph.D. program,
specialization: Econometrics and operations research
2003 - 2006: Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, Bachelor program, specialization: Economic theories
1998 - 2003: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Master program, specialization: Econometrics

Odborná praxe

Department of Decision Making Theory
Institute of Information Theory and Automation, Czech Academy of Sciences (UTIA AV CR)
IES at the Faculty of Social Sciences, Ch. University in Prague

Veřejné aktivity

člen pedagogické komory AS FSV UK
předseda studijní komise AS FSV UK

koordinátor BEF

člen komise IES FSV UK pro výběr studentů pro Erasmus+

člen bakalářské státnicové komise IES FSV UK

Ocenění

Alumni Chair (2010)
O2 Chair (2011-2012)

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Temata pro akademicky rok 2014/15:

1) Variational Principles in Economic Applications
2) Generalized Nash Equilibrium Problems in Economics
3) Truncated Normal Distribution in Energy Economics Models

Jedna se pouze o priblizna temata, upresneni poskytnu behem konzultace. Pro akademicky rok 2014/15 mam kapacitu pouze 2 bakalarske studenty. I will provide details to these topics during during my office hours. I will accept only 2 bachelor students for supervision in academic year 2014/15.

Diplomové práce

Temata pro akademicky rok 2014/15:

1) Generalized Nash Equilibrium Problems in Economics
2) Nonconvex economies
3) Truncated Normal Distribution in Energy Economics Models

Jedna se pouze o priblizna temata, upresneni poskytnu behem konzultace. I will provide details to these topics during during my office hours

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 5/4
Oceněné: Bc. Inés Horváthová, Bc. Jan Krepl , Bc. Jana Malíčková, Bc. Jana Vavřičková

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 1/1
Oceněné: Mgr. Branislav Albert

Ke stažení

Prezentace LaTeX 2014