Mgr. Kateřina Chadimová

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Behavioral Economics, Experimental Economics, Field Experiments
Členství: Doktorandi, Katedra institucionální ekonomie

Kontakt

Kancelář: 602
Email: kchadimova [AT] gmail [DOT] com
Telefon:
Konzultační hodiny: po dohodě

Další informace

PhD studium

Školitel: doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.

Rok začátku PhD studia: 2017
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba: 11/2020 (expected)
Velká obhajoba: 05/2021 (expected)

Vědecká práce:
Currently working on my first paper on the practical application of behavioral economics in the Czech public sphere.

Disertační téma:
Behavioral economics in public sphere

Disertační teze:

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Vzdělání

2017+ Ph.D., IES FSV UK, obor Ekonomie
2017: Rady School of Management, UC San Diego
2014-2017: Mgr., IES FSV UK, obor Ekonomie
2015: Erasmus+, University of Helsinki, Finland
2011-2014: Bc., IES FSV UK, obor Ekonomie

Odborná praxe

2017+ Health Economy Analyst, Value Outcomes
2017+ Health Economy Analyst, iHETA
2016-2017 Statistician/analyst, Ipsos
2014-2015 Global Strategic Pricing Intern, Sanofi

Teaching Assistant:
2019 SS Microeconomics I
2019 SS Behavioral Economics (VŠE)
2018 WS Microeconomics II (2x TA)
2018 SS Microeconomics I

Veřejné aktivity

GAUK grant č. 848217, spoluřešitel
GAUK grant č. 1372519, hlavní řešitel (neaktivní)

Ocenění

06/2017 absolvování studia summa cum laude
06/2014 pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Topics related to behavioral and experimental economics. Students are welcome to specify the topic on their own.

Diplomové práce

Topics related to behavioral and experimental economics. Students are welcome to specify the topic on their own.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB