Master Macroeconomic Laure de Batz

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Členství: Doktorandi, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář:
Email: laure [DOT] debatz [AT] gmail [DOT] com
Telefon:

Další informace

Předměty

Vyučující

JED209,210 - Economics and Law in Banking and Finance

Asistent

JED209,210 - Economics and Law in Banking and Finance

PhD studium

Školitel: prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.

Rok začátku PhD studia: 2015
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:
Impact of regulatory sanctions on asset managers and their funds on the behavior of investors

Disertační téma:

Disertační teze:

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Člen organizací

Autorité des Marchés Financiers, Paris - France

Nabídka témat závěrečných prací

Semestrální práce

- Information and Market Efficiency • Event Studies • Insider Trading
- Criminal Law
- Illegal Behavior and the Enforcement of Law

Bakalářské práce

- Information and Market Efficiency • Event Studies • Insider Trading
- Criminal Law
- Illegal Behavior and the Enforcement of Law

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY