Pavel Doležel

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: JEL C44, JEL C61, JEL D71, JEL D72 a JEL G32
Členství: Doktorandi, Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

Kontakt

Kancelář:
Email: paveldolezel [AT] email [DOT] cz
Telefon: 774 110 247
Konzultační hodiny: po dohodě

Další informace

PhD studium

Školitel: prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

Rok začátku PhD studia: 2007
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky: 09/2011
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:
Finishing paper "Integer Programming Apportionment in the Lower House of the Czech Parliament". It will be sent to European Journal of Political Economy

Finishing paper "Apportionment in Proportional Electoral Systems Based on Integer Programming". It will be sent to European Journal of Operational Research.

Disertační téma:
Three Essays on Operations Research in Political Economy

Disertační teze:
The dissertation thesis consists of three independent articles regarding the operations research methods (especially integer programming methods) used in the area of political economy and public choice theory. Two of the essays deal with the efficiency of weighted voting games as defined by Coleman and the third essay introduces algorithms for biproportional apportionment. The original conribution of the first article is an algorithm estimating the efficiency in big size committees using the Fisher-Snedecor probability distribution and its application to the qualified majority multi-rule voting system used in the Council of EU under the Treaty of Nice and under the Lisbon Treaty. Original contribution of the second essay is the theorem enabling to find the efficiency minima and maxima for a given quota and number of voters and its proof and application. The third essay introduces original algorithms which could be used in the Parliamentary elections and which minimize different disproportionality measures in uni-dimensional apportionment and significantly limit the bi-dimensional apportionment. Comparison to some randomly chosen reference group of common electoral systems is also performed.

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Vzdělání

Bc. MFF UK v Praze-matematika (zaměření na matematickou ekonomii)
Mgr. IES FSV UK v Praze-ekonomická teorie (zaměření na ekonomické teorie)
Mgr. MFF UK v Praze-matematika (zaměření na teorii pravděpodobnosti, statistiku, optimalizaci a ekonometrii)
od 2007 Ph.D. IES FSV UK v Praze-ekonomická teorie
Bc. ESF MU v Brně-finance a účetnictví
od 2016 navazující Mgr. studium podnikového řízení na VUT v Brně

Odborná praxe

od 2001 spolupráce na projektech IPPP ČR
od 2001 podnikání v oboru tvorby software - Sociometrický ratingový dotazník Vl. Hrabala st., Test D1 a Test D2
2005-2007 GE Money Bank-finance
2007-2010 Komerční Banka-scoring
2010-2013 HomeCredit International, a.s. (skupina PPF) - portfolio risk management
2013-2015 GE Money Bank-vedoucí analytik portfolia
od 2015 Ernst & Young -manažer v oddělení řízení kreditních rizik

Veřejné aktivity

2007-2008 cvičení MIKROEKONOMIE II (IES FSV UK)
2007-2008 cvičení MAKROEKONOMIE I (IES FSV UK)
2007-2008 cvičení MIKROEKONOMIE I (IES FSV UK)
2007-2008 cvičení MAKROEKONOMIE II (IES FSV UK)
2008-2009 cvičení ADVANCED MICROECONOMICS I (IES FSV UK)
2008-2009 cvičení Pravděpodobnost a statistika I
2013-2014 seminář VBA

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Efektivita volebních systémů, analýza volebních systémů, power indexy
Optimalizace v ekonomii, vícerozměrný dopravní problém a jeho použití, kombinatorická optimalizace, Gradient Boosting, Rozhodovací stromy
Řízení kreditních rizik (Basel, IFRS9, scoring, ALLL, CCAR)

Diplomové práce

Efektivita volebních systémů, analýza volebních systémů, power indexy
Optimalizace v ekonomii, vícerozměrný dopravní problém a jeho použití, kombinatorická optimalizace, Gradient Boosting, Rozhodovací stromy
Řízení kreditních rizik (Basel, IFRS9, scoring, ALLL, CCAR)

Ke stažení

Dizertace (předběžná verze)
ISP
Řešení SUDOKU v Excelu (seminář pravděpodobnost a statistika I)

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB