Arash Habibi M. Econ.

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Financial Economics, Nonlinear Procedures, Energy Economics
Členství: Doktorandi, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář: 602
Email: arashhabibi1993 [AT] gmail [DOT] com
Telefon:
Konzultační hodiny: po dohodě

Další informace

Asistent

JEB039 - International Trade

PhD studium

Školitel: prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.

Rok začátku PhD studia: 2017
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba: 2021 (exp.)
Velká obhajoba: 2020 (exp.)

Vědecká práce:

Disertační téma:

Disertační teze:

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Vzdělání

18/10/2017–Present
PhD in Economics (EQF level 8)
Charles University, Prague (Czech Republic)

01/02/2015–01/07/2017
Master of Economics in Financial Economics (EQF level 7)
Universiti Putra Malaysia, Serdang (Malaysia)

01/01/2012–01/01/2015
Bachelor of Business (Hons) in finance (EQF level 6)
KDU University College, Shah Alam (Malaysia)

01/09/2010–31/12/2010
Intensive English Programme
ELS language centres Malaysia, Petaling Jaya (Malaysia)

Odborná praxe

10/09/2014–10/01/2015
Intern
Effective Advisory Sdn. Bhd., Kuala Lumpur (Malaysia)

Veřejné aktivity

Member of Pasargad cycling club| 2008-2010

Ocenění

Organizer of "'English week'"

Nabídka témat závěrečných prací

Semestrální práce

Topics related to exchange rates based on applied time series analysis.

Bakalářské práce

Topics related to exchange rates based on applied time series analysis.

Diplomové práce

Topics related to exchange rates based on applied time series analysis.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB