Arash Habibi M. Econ.

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Financial Economics, Nonlinear Procedures, Energy Economics
Členství: Doktorandi, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář:
Email: arashhabibi1993 [AT] gmail [DOT] com
Telefon:
Konzultační hodiny: po dohodě

Další informace

PhD studium

Školitel: prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.

Rok začátku PhD studia: 2017
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:

Disertační téma:

Disertační teze:

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Nabídka témat závěrečných prací

Semestrální práce

Topics related to exchange rates based on applied time series analysis.

Bakalářské práce

Topics related to exchange rates based on applied time series analysis.

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF