Ing. Monika Hollmannová

Fotografie

Akademická funkce: Senior Lecturer, Administrator
Odborné zaměření: Účetnictví
Členství: Bývalí pracovníci

Kontakt

Kancelář: 509
Email: monika [DOT] hollmannova [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon: 222 112 324
Konzultační hodiny: Úterý 9:30-11:00 místnost č. 509

Další informace

Předměty

Garant

JEM087 - Účetnictví cenných papírů

Vyučující

JEM087 - Účetnictví cenných papírů

Životopis

Vzdělání

1983-1988 matamatické inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
1988-1989 studijní pobyt v Ekonomickém ústavu ČSAV
1989-1990 interní aspirantura v Ekonomickém ústavu ČSAV

Odborná praxe

1992+ výuka na IES FSV UK

Veřejné aktivity

2000-2016 členka akademického senátu FSV UK
2010-2021 tajemnice IES FSV UK

Nabídka témat závěrečných prací

Semestrální práce

Analýza účetních výkazů konkrétního investora se zaměřením na majetkové cenné papíry (dle vlastního výběru)
Analýza účetních výkazů konkrétního investora se zaměřením na dlužné cenné papíry (dle vlastního výběru)
Srovnání účetních výkazů konkrétního investora za rok 2000, 2001 a 2002 (promítnutí změn v postupech účtování)
Účetní výkazy finančních institucí
Cenné papíry a deriváty v cizí měně, kursové rozdíly
Finanční prostředky na portfoliovém účtu spravovaném finanční institucí. Portfolio se skládá z hotovostních nástrojů, dluhopisů a akcií.
Zdanění finančních investic

Diplomové práce

Právní úprava a metodika účtování cenných papírů
ECONOMIC COMMUNITIES Equal Opportunities for Men ned Women (Equal pay for equal work of the same effort)

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 5/0
Oceněné:

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 11/3
Oceněné: Mgr. Petr Mestančík, Mgr. Zdeněk Drozd, Mgr. Zuzana Znamenáčková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY