PhDr. Jitka Lešanovská

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Bankovnictví, finanční trhy
Členství: Bývalí doktorandi, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář:
Email: j [DOT] lesanovska [AT] centrum [DOT] cz
Telefon:
Konzultační hodiny: po domluvě

Další informace

PhD studium

Školitel: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.

Rok začátku PhD studia: 2011
Datum rigorózní zkoušky: 10/2011
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:
Diploma thesis:
An Empirical Analysis of Liquidity Situation and Interbank Rates in the Czech Republic during Global Crisis

Disertační téma:
Interaction between banks and financial markets

Disertační teze:
During my postgraduate studies I would like to undertake research in the field of the banking sector and its connection to financial markets, including possible contagion between these two financial segments. First of all, I plan to extend the research undertaken in my diploma thesis. I will be mainly focusing on the behavior of banks in the interbank market, the determinants of their decision making about lending in this market, the role of the market microstructure and its implication for a smooth functioning of the interbank market. (for more information see Individual Study Plan)

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Vzdělání

10/2011 Charles University in Prague, Institute of Economic Studies, Czech Republic
....................Rigorous exam
....................PhDr. (M.Phil. equivalent)
10/2008 – 2/2011 Charles University in Prague, Institute of Economic Studies, Czech Republic
....................Field of study: Finance, Financial Markets and Banking
....................Mgr. (M.A. equivalent)
09/2007 – 02/2008 London Metropolitan University, United Kingdom
....................Field of study: Economics
....................Erasmus Student
10/2005 – 9/2008 Charles University in Prague, Institute of Economic Studies, Czech Republic
....................Field of study: Economic Theories
....................Bc. (B.A. equivalent)

Odborná praxe

ZS 2011 Portfolio Analysis and Risk Management (tutorial)
LS 2012 Corporate Finance (tutorial)
ZS 2012 Portfolio Analysis and Risk Management (tutorial)
LS 2013 Corporate Finance (tutorial)
ZS 2013 Portfolio Analysis and Risk Management (tutorial)
LS 2014 Corporate Finance (tutorial)
ZS 2014 Quantitative Methods I

Ocenění

2011 Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Úrokové marže bankovních úvěr v průběhu hospodářského cyklu
Banks' Interest Margins over the Business Cycle

Vysvětlení rozdílné ziskovosti dceřiných bank v zemích střední a východní Evropy
Explaining Differences in Profitability of Subsidiaries in CEE Countries

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 1/0
Oceněné:

Ke stažení

Disertační práce_VO
Individuální studijní plán
Individuální studijní plán-Dodatek

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB