PhDr. Simona Malovaná

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Monetární ekonomie, Finanční stabilita, Makroekonomie, Ekonomické modelování
Členství: Doktorandi, Katedra makroekonomie a ekonometrie

Kontakt

Kancelář:
Email: simona [DOT] malovana [AT] gmail [DOT] com
Telefon:
Konzultační hodiny: po domluvě

Další informace

Asistent

JEM111 - International Macroeconomics
JEM027 - Monetary Economics

PhD studium

Školitel: doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D.

Rok začátku PhD studia: 2014
Datum rigorózní zkoušky: 10/2014
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:

Disertační téma:
Implementation of the Zero Lower Bound Constraint in a DSGE Framework: From Theory to Empirics

Disertační teze:
In my dissertation research I plan to compare different implementation and simulation of the zero lower bound (ZLB) constraint in dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. The attention will be given to both the implementation of the algorithm and the improvement of existing model which the author has already used in her Master Thesis. The emphasis will be placed on the investigation of some unpleasant properties of this constraint, i.e. the existence of multiple equilibria, the invisibility of equilibria which will be based on the analysis of linearized conditions and the robustness of results obtained using linearization in comparison to nonlinear equilibrium conditions. The model will be used to a quantitative analysis of foreign exchange interventions and a variety of targeting rules. Then these results will be tested empirically for the Czech Republic using a Bayesian vector autoregressive (BVAR) models.

Volitelné předměty (absolvované):
2014/15 WS; 2015/16 WS; 2016/17 WS: JED414 - Quantitative Methods I
2014/15 SS; 2015/16 SS; 2016/17 SS: JED415 - Quantitative Methods II

Životopis

Vzdělání

2014+: Ph.D., Ekonomie, Univerzita Karlova v Praze
2014: PhDr., Ekonomie, Univerzita Karlova v Praze
2012 - 2014: Mgr., Ekonomická teorie, Univerzita Karlova v Praze
2009 - 2012: Bc., Podniková ekonomika a management, VŠB-TU Ostrava

Odborná praxe

1/2017+:Vedoucí referátu finančního výzkumu, Samostatný odbor finanční stability, Česká národní banka
10/2014-12/2016: Analytik ekonomiky, Samostatný odbor finanční stability, Česká národní banka

2014/15 ZS; 2015/16 ZS; 2016/17 ZS: Asistent pedagoga, JEM027 - Monetary Economics
2014/15 LS; 2015/16 LS; 2016/17 LS: Asistent pedagoga, JEM111 - International Macroeconomics
2014/15 ZS: Asistent pedagoga, JEM143 - New Keynesian DSGE Modeling

Veřejné aktivity

Recenzní posudky: CNB Working Paper Series (4), Economic Modelling (1), Journal of Financial Stability (1)

Ocenění

2015: Cena České společnosti ekonometrické - 3. místo v soutěži o nejlepší studentskou práci z teoretické ekonomie 2015
2014: Cena Karla Engliše od České společnosti ekonomické (nejlepší práce zabývající se českou hospodářskou politikou)
2014: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Macroprudential policy, Monetary Policy, Bayesian Estimation, Modelling (DSGE, ABM), Interaction of Monetary and Macroprudential Policies, Risks to Price and Financial Stability in the Low Interest Rate Environment and related topics..

Diplomové práce

Macroprudential policy, Monetary Policy, Bayesian Estimation, Modelling (DSGE, ABM), Interaction of Monetary and Macroprudential Policies, Risks to Price and Financial Stability in the Low Interest Rate Environment and related topics..

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY