Ing. Hana Moravcová

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Law and Economics, Intellectual Property and Intellectual Capital, Economics of the Arts and Literature
Členství: Doktorandi, Katedra institucionální ekonomie

Kontakt

Kancelář:
Email: hana1moravcova [AT] gmail [DOT] com
Telefon:
Konzultační hodiny: Po domluvě

Další informace

Asistent

JEB101 - Principles of Economics I
JEB102 - Principles of Economics II

PhD studium

Školitel: doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D.

Rok začátku PhD studia: 2015
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky: 05/2018
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:
The Economics of Author´s Rights

Spoluřešitelka výzkumného projektu Kolik kdy stál český film? (Ekonomicko-historická analýza výroby českého hraného filmu) financovaného Státním fondem kinematografie (spolu s hlavní řešitelkou Antonií Doležalovou a Terezou Dvořákovou)

Disertační téma:
The Economics of Author´s Rights

Disertační teze:

Volitelné předměty (absolvované):
2015: Winter Semester Economics and Law in Banking and Finance
2016: Summer Semester Economics and Law in Banking and Finance; Winter Semester Economics and Law in Banking and Finance
2017: Summer Semester Alternative Approaches to Economic Modeling; Winter Semester Alternative Approaches to Economic Modeling
2018: Summer Semester Alternative Approaches to Economic Modeling; Winter Semester Alternative Approaches to Economic Modeling
2019: Summer Semester Alternative Approaches to Economic Modeling

Životopis

Vzdělání

2015-dosud: Studentka doktorského studia na IES FSV UK
2009-2011: Ing., VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta
2006-2009: Bc., VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta

Odborná praxe

2013-2016: Česká národní banka (Regulace pojišťovnictví)
2011-2013: Ministerstvo financí (Regulace pojišťovnictví a penzijních produktů)

Veřejné aktivity

Obsahový a ekonomický expert Státního fondu kinematografie v okruhu ochrany práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům

Ocenění

V akademickém roce 2008/2009 v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti Národohospodářské fakulty VŠE uděleno 1. místo v odborné sekci Význam a reformy institucí za nejlepší bakalářskou práci „Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.“

Nabídka témat závěrečných prací

Ke stažení

Economic History of Authors' Rights and Creative Industries in Czechoslovakia - Disertační práce
Economic History of Authors' Rights and Creative Industries in Czechoslovakia - Disertační práce VO
Hodnocení ISP Moravcová
Individuální studijní plán Moravcová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance