PhDr. Martina Mysíková Ph.D.

Fotografie

Odborné zaměření: Ekonomie trhu práce, ekonomie chudoby a příjmových nerovností, ekonomie domácností
Členství: Externí

Kontakt

Kancelář:
Email: martina [DOT] mysikova [AT] centrum [DOT] cz
Telefon:
Osobní www stránka: http://soc.cas.cz/lide/martina-mysikova
Konzultační hodiny: dle dohody

Další informace

Předměty

Garant

JEB053 - Labour Economics

Vyučující

JEB053 - Labour Economics

Životopis

Vzdělání

2-6/2010 studijní pobyt na University of Melbourne, Austrálie
2006-2012 PhD IES FSV UK
11/2009 studijní pobyt na University of Warsaw, Polsko
2006 rigorózní zkouška
2003-06 magistr ekonomie IES FSV UK
1999-03 bakalář ekonomie IES FSV UK

Odborná praxe

2008- vědecká pracovnice SOÚ AV ČR
2004 - 2008 odborná pracovnice ČSÚ

Ocenění

2016 - Prémie Otto Wichterleho
2006 - Pochvala děkana za vynikající diplomovou práci

Nabídka témat závěrečných prací

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 6/0
Oceněné:

Ke stažení

Diplomová práce
Dizertační práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance