Matěj Opatrný MSc.

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Behaviorální ekonomie, makroekonomie, komparativní analýzy
Členství: Doktorandi, Katedra makroekonomie a ekonometrie

Kontakt

Kancelář:
Email: matej [DOT] opatrny [AT] osg [DOT] cz
Telefon: +420 728 154 022
Konzultační hodiny: po dohodě

Další informace

PhD studium

Školitel: doc. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.

Rok začátku PhD studia: 2017
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:
Application of Synthetic Control Method to Various Economic Policy Interventions

Disertační téma:

Disertační teze:
Práce se bude zabývat aplikací syntetické kontrolní metody (SCM) na různé idiosynkratické události. SCM bude použita na následující události: kurzový závazek ČNB, odchod Velké Británie z EU a vliv vstupu ČR do EU z hlediska dotací pro zemědělce. Celkový výzkum bude shrnut v dizertační práci. Hlavní výhodou SCM je způsob selekce kontrolní skupiny. Jestliže, kontrolní skupina není svými vlastnostmi podobná zkoumané jednotce, jakékoliv závěru mohou být nepřesné. SCM je založena na srovnání charakteristicky podobných entit a vychází z předpokladu, že kombinace těchto entit lépe charakterizuje zkoumanou jednotku. Tímto způsobem kombinuje kvalitativní a kvantitativní analýzu.

Volitelné předměty (absolvované):

Životopis

Vzdělání

Bc - UK FSV Institut ekonomických studií, obor: Ekonomie a finance
MSc - Erasmus University Rotterdam, obor: Behavioural Economics

Odborná praxe

EEIP, a.s. - business analyst
McKinsey&Company - sourcing analyst

Ocenění

Ocenění v rámci soutěže Mladý Ekonom 2016 - Čestné uznání předsedy komise za vynikající práci QUANTIFYING THE EFFECTS OF THE CNB'S EXCHANGE RATE COMMITMENT: A SYNTHETIC CONTROL METHOD APPROACH.

Ocenění v soutěži o nejlepší studentskou práci
z teoretické ekonomie 2018 - Čestné uznání za slibnou práci začínajícího autora:
Extent of Irrationality of the Consumer: Combining the Critical Cost Efficiency and Houtman Maks
Indices.

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Anything related to Behavioral Economics

Diplomové práce

Anything related to Behavioral Economics

Ke stažení

Individuální studijní plán

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB